Prijímacie konanie

 • Deň otvorených dverí

  Milí ôsmaci a deviataci,

  pripravili sme pre Vás Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 15. februára 2019 v čase od 9.00 hod. Príďte sa k nám pozrieť! Budete si môcť vyskúšať letecký trenažér, prezrieť si hasičskú techniku, zapájať si elektrické obvody, oboznámiť sa s elektromobilom a samozrejme porozprávať sa o škole s učiteľmi, majstrami a žiakmi, ktorí na našej škole pôsobia. V prípade, že Vám termín nevyhovuje, môžete si dohodnúť individuálny termín na tel. č. 0911 507 102.

  Tešíme sa na Vás!

 • ZENIT v elektronike

  V utorok 27. novembra 2018 sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike, ktorého sa zúčastnili aj dvaja žiaci z našej školy Jakub Kubela a Adam Štefan Sulík. Jakub nás reprezentoval v kategórii A, kde skončil na 8. mieste a Adam v kategórii B na 2. mieste a zároveň postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať vo februári 2019 v Banskej Bystrici. Budeme držať palce!

 • Poďakovanie

  V utorok 6. novembra 2018 si ako poďakovanie prevzali žiaci štúdijného odboru mechanik hasičskej techniky Nicolas Machara, Alojz Pišoja, Samuel Ďurčo a Marek Kučerák z rúk predsedu Krajského výboru DPO v Trenčíne Bc. Jozefa Smolinského publikácie "Hasičské automobily od histórie po súčasnosť" za spoluúčasť pri organizovaní Medzinárodného taktického cvičenia zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré sa konalo v septembri tohto roka v Selci. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Rudolfa Urbanoviča, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízeka ako aj predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.

  Chlapci ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

 • Príspevok ZRPŠ

  Príspevok ZRPŠ

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na to, že mnohí máte záujem o zaplatenie príspevku rodičovskému združeniu, ktorý bol schválený na plenárnom rodičovskom združení dňa 12. októbra 2018 vo výške 25 € prostredníctvom prevodu na účet, môžete platbu zrealizovať na účet č. SK25 0900 0000 0000 4170 8777

  Do poznámky pre prijímateľa napíšte meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

  Ďakujeme!

   

 • Pozastavenie skúšania z modulov

 • Stredoškolák 2018

  V dňoch 4. a 5. októbra 2018 sa naša škola zúčastnila prezentácie stredných škôl, ktorá sa konala na výstavisku v EXPO Centre v Trenčíne. Záujemci o štúdium na našej škole sa mohli dozvedieť niečo viac o škole, či konkrétnom štúdijnom alebo učebnom odbore. Viac o spomínanej akcii si môžete pozrieť v priloženom videu.

  Pokiaľ ste spomínanú akciu nestihli, radi Vás privítame na Dni otvorených dverí, ktorý sa bude konať 26.októbra 2018 od 13.-tej hodiny, prípadne 15. februára 2019 od 9.tej hodiny!

 • Riaditeľské voľno

  Na pondelok 29. októbra 2018 vyhlásil riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej riaditeľské voľno. V utorok je štátny sviatok a od stredy sú jesenné prázdniny. Stretneme sa opäť v pondelok 5. novembra 2018.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Oznamujeme všetkým rodičom, že v piatok 12. októbra 2018 o 15.00 hod. sa bude konať rodičovské združenie všetkých tried. Začiatok bude spoločný v jedálni Leteckých opravovní Trenčín (vedľa školy) a potom budú pokračovať triedne rodičovské združenia podľa rozpisu, ktorý bude na vstupných dverách školy.

 • Opravné maturitné a záverečné skúšky

  Oznamujeme všetkým žiakom, že opravné maturitné skúšky sa budú konať v piatok 14. septembra 2018 podľa rozpisu. Zároveň Vás chceme poprosiť o dochvíľnosť. Nezabudnite si priniesť so sebou občiansky preukaz.

  Opravné záverečné skúšky budú prebiehať nasledovne: písomná časť v stredu od 14.30 hod, praktická časť vo štvrtok od 7.00 hod v priestoroch školských dielní a v piatok od 7.00 hod v učebni č. 6.

  rozpis_MS_-_september2018_bez_EC_a_PFIC.pdf​​​​​​​

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Oznamujeme všetkým študentom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude v pondelok 3. septembra 2018 o 9.-tej hodine na ihrisku pred školou.

  Tešíme sa na Vás!

 • Automobilová Junior Akadémia

  Automobilová Junior Akadémia

  Automobilová Junior Akadémia

  V stredu 22. augusta 2018 naša škola zabezpečovala program pre "študentov" Automobilovej  Junior Akadémie, ktorú organizuje Trenčianska univerziata Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Viac ako 40 detí si mohlo prezrieť priestory našej školy, vyskúšať si zapájať elektrické obvody, pracovať s diagnostickým zariadením na automobily, previezť sa na ťahači, ktorý zabezpečila firma Comextrans Ilava či hybridnom vozidle Mercedes, s ktorým zas prišla firma Motor Car Trenčín. Taktiež im bola predvedená hasičská technika, pri ktorej sa príjemne osviežili, dozvedeli sa niečo o pátraní po nezvestných osobách, navštívili letecké múzeum a v závere si mohli pozrieť ukážku vyslobodovania osoby z vraku auta. Veríme že deti si odnášali popoludní veľa skvelých zážitkov. Pár záberov zo spomínanej akcie si môžete pozirieť vo fotoalbume.

 • Opravné a komisionálne skúšky

  Opravné a komisionálne skúšky

  Oznamujeme všetkým žiakom, ktorí si podali žiadosti o vykonanie opravnej (prípadne komisionálnej) skúšky, že tieto sa budú konať v stredu 22. augusta 2018 od 9.00 hodiny v priestoroch školy podľa rozpisu, ktorý bude na nástenke pri vstupe do školy.

 • Výsledky z modulov

  Upozorňujeme, že výsledky z modulov PART 66 sú zverejnené v pravom menu "Skúšky a výsledky z modulov".

 • Záverečné skúšky

  Oznamujeme žiakom III.E učebný odbor Autoopravár mechanik, že záverečné skúšky budú prebiehať nasledovne:

  Utorok 19. júna 2018 - písomná časť záverečných skúšok (učebňa č. 16) - začiatok 8.00 hod.

  Streda 20. júna 2018 - praktická časť záverečných skúšok (autodielňa) - začiatok 7.00 hod 

                                       (Bočák, Borik, Čačko, Čakloš, Čapák, Duran, Gyürek, Húserka, Hvožďara, Krajčo)

  Štvrtok 21. júna 2018 - praktická časť záverečných skúšok (autodielňa) - začiatok 7.00 hod.

                                       (Kuchta, Machara, Mihálik, Minárik, Mišík, Poláček, Santus, Trúnek, Zemánek)

  Piatok 22. júna 2018 - ústna časť záverečných skúšok (učebňa č. 6) - podľa rozpisu v priloženom súbore.

  Je potrebné si priniesť písacie potreby, občiansky preukaz a na praktickú časť pracovný odev a obuv!

  Veľa šťastia!

   

  rozpis_ustnej_casti_ZS_2018.pdf

   

 • Oznam pre uchádzačov o štúdium na našej škole.

  Oznam pre uchádzačov o štúdium na našej škole.

  Ponúkame Vám ďalšiu možnosť ako uhradiť príspevok na pracovný odev na odborný výcvik, a to prostredníctvom vkladu na bankový účet:  SK25 0900 0000 0000 4170 8777. Do poznámky – informácia pre prijímateľa – je nutné uviesť Meno, Priezvisko, Odbor.

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Oznamujeme prijatým uchádzačom o štúdium na našej škole, že zápis bude prebehať od 21. do 31. mája 2018 v čase od 7.00 do 14.30 hod na sekretariáte školy. Je potrebné si so sebou priniesť zápisný lístok a 15 € na monterky. Pri zápise oznámite aj záujem o náboženskú alebo etickú výchovu a tiež ubytovanie v domove mládeže. 

  Tešíme sa na Vás!

 • Výsledky prijímacích skúšok

  V dňoch 14. a 17. mája 2018 sa konali prijímacie skúšky uchádzačov o štúdium na našej škole. V priložených súboroch môžete nájsť výsledky, ktoré sú uvedené pod rodným číslom uchádzača. V prípade, že uchádzač nebol prijatý, je možnosť podať odvolanie a v prípade uvoľnenia miesta je možnosť prijatia. Voľné miesta sú momentálne iba v učebnom odbore autoopravár - mechanik. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel. č. 032/6565405, 6565264 alebo e-mailom na zavadilova@zoznam.sk, prípadne riaditel.soslt@gmail.com.

  mechanik_lietadiel_-_mechanika.pdf

  mechanik_lietadiel_-_avionika.pdf

  mechanik_elektrotechnik.pdf

  mechanik_hasicskej_techniky.pdf​​​​​​​

 • Exkurzia v Austrian Airlines Technik – Bratislava, s.r.o.

  Exkurzia v Austrian Airlines Technik – Bratislava, s.r.o.

  V dňoch 10. a 17. apríla 2018 sa mechanici lietadiel štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie vo firme Austrian Airlines Technik – Bratislava, s.r.o.. S firmou má naša škola už dlhoročnú spoluprácu. Každoročne majú záujem o našich žiakov aj po skončení školy. Žiaci mali možnosť nahliadnúť ako prebieha vo firme údržba lietadiel.  Na ich zvedavé otázky im odpovedal odborný personál. Fotografie zo spomínanej exkurzie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Pozývame všetkých rodičov, na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v piatok 20. apríla 2018 o 15.tej hodine v triedach podľa rozpisu, ktorý nájdete na dverách pri vstupe do školy.

 • Branný súboj študentov

  Branný súboj študentov

  V stredu 11. apríla 2018 sa konal Branný súboj študentov, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Po namáhavom dni si vybojovali v zložení: Adam Balla, Karol Paulec, Tibor Pavlík, Jakub Vatolík a Jaroslav Gahura krásne 1. miesto. Chlapci gratulujeme! (fotografie zo spomínanej akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 17.12.2018)
Marek Rada (III.AD)
Pozajtra (Streda 19.12.2018)
Mário Vondra (I.N)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565411

Fotogaléria