Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Stanislav Malec Mlc Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Moderné systémy lietadiel
stanislavmalec@centrum.sk
 
 
Ing. Tatiana Bitarovská Bit Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.N
bitarovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Jarmila Zavadilová Zav Rozvrh
Zástupkyňa
zavadilova@zoznam.sk
 
 
Bc.Vladimír Helík Hel Majster
 
 
Jozef Holúbek Hlb Majster
 
 
Dušan Holý Hol Majster
holy.soslt@bladenet.eu.sk
 
 
Bc.Anton Hošták Hoš Majster
 
 
Bc.Miroslav Charvát Char Majster
charvat.soslt@gmail.com
 
 
PaedDr. Miroslava Chrastinová Chr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.DH
m.ch.1@centrum.sk
 
 
Ing. Zdenek Ježek Jžk Rozvrh
Učiteľ
jezekz@atlas.sk
 
 
Ing. Anton Juríček Jur Rozvrh
Učiteľ
juricek.soslt@gmail.com
 
 
Bc.Peter Kesely Kes Majster
Vedie krúžok: Práca s kovom
 
 
Mgr. Peter Knapec Knp Učiteľ
 
 
Mgr. Pavol Kubala Kub Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Počítače
palino2010@hotmail.sk
 
 
Ing. Pavol Kudláček Kud Majster
Vedie krúžok: Konštrukcie leteckej techniky
 
 
Bc.Jaroslav Lehocký Leh Majster
Vedie krúžok: Modelársky krúžok
 
 
Mgr. Ľubica Mahríková Mah Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Slovenský jazyk
Lubicamahrikova@gmail.com
 
 
Ing. Viktor Mihaľ Mih Rozvrh
Triedny učiteľ: I.EF
mihalv@stonline.sk
 
 
Mgr. Dana Mihulová Mih Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku
irsko@inMail.sk
 
 
Mgr. Silvia Mikotová Mik Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AB
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
silvia.mikotova@gmail.com
 
 
Adam Minárik Min Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Praktická elektronika
adamtrpkos@gmail.com
 
 
Mgr. Slavomíra Novotová Nov Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
beriska@azet.sk
 
 
Ing. Pavol Ondriška Ond Rozvrh
Triedny učiteľ: II.EF
pavol22@post.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Petro Pet Rozvrh
Triedny učiteľ: I.BH
Vedie krúžok: Nemecký jazyk
petro.soslt@gmail.com
 
 
PhDr. Edita Pružincová Pru Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Ruský jazyk
editapr@post.sk
 
 
Ing. Iveta Ronecová Ron Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
Vedie krúžok: Elektrotechnická spôsobilosť
iwka217@azet.sk
 
 
Mgr. Peter Sokol Sok Majster
Vedie krúžok: Avionika v praxi
 
 
Mgr. Elena Starke E Ele Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Športové hry 1
starkejulius@centrum.sk
 
 
Mgr. Július Starke J Jul Triedny učiteľ: II.DH
Vedie krúžok: Športové hry 2
starkejulius@centrum.sk
 
 
Bc.Miroslav Štefula ste Rozvrh
Učiteľ
miro.stefula@centrum.sk
 
 
Rastislav Šulík Šul Majster
rsulik@centrum.sk
 
 
Ing. Milan Taraba Tar Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
chart47@azet.sk
 
 
Ing. Jozef Timko Tim Rozvrh
Učiteľ
timko.soslt@gmail.com
 
 
Vladimír Toman Tom Majster
toman.vlado59@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Vidová Vid Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ľubomír Znášik Zna Rozvrh
Triedny učiteľ: III.E
luboznasik@gmail.com
 
 
Dušan Žember Žem Majster
Vedie krúžok: Propagácia a reklama

© aScAgenda 2015.0.920 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.05.2015

Voľné miesta na našej škole

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 23.5.2015)
Peter Žák (II.N)
Pozajtra (Pondelok 25.5.2015)
Lukáš Hrušovský (III.DH)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria