Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Stanislav Malec Mlc Riaditeľ
stanislavmalec@centrum.sk
 
 
Ing. Zdeněk Ježek Jžk Zástupca
jezekz@atlas.sk
 
 
Ing. Jarmila Zavadilová Zav Zástupkyňa
zavadilova@zoznam.sk
 
 
Ing. Tatiana Bitarovská Bit Učiteľka
bitarovska@zoznam.sk
 
 
Bc.Vladimír Helík Hel Majster
 
 
Jozef Holúbek Hlb Majster
 
 
Dušan Holý Hol Majster
holy.soslt@bladenet.eu.sk
 
 
Bc.Anton Hošták Hoš Majster
 
 
Bc.Miroslav Charvát Char Majster
charvat.soslt@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Chrastinová Chr Učiteľka
m.ch.1@centrum.sk
 
 
Ing. Anton Juríček Jur Učiteľ
juricek.soslt@bladenet.eu.sk
 
 
Bc.Peter Kesely Kes Majster
 
 
Mgr. Pavol Kubala Kub Učiteľ
palino2010@hotmail.sk
 
 
Ing. Pavol Kudláček Kud Majster
 
 
Mgr. Dominik Kuchta Kdm Učiteľ
kuchta.soslt@gmail.com
 
 
Bc.Jaroslav Lehocký Leh Majster
 
 
Mgr. Ľubica Mahríková Mah Učiteľka
mahrikova.soslt@bladenet.eu.sk
 
 
Ing. Viktor Mihaľ Mih Učiteľ
 
 
Mgr. Dana Mihulová Mih Učiteľka
irsko@inMail.sk
 
 
Mgr. Silvia Mikotová Mik Učiteľka
simikotova@inMail.sk
 
 
Mgr. Slavomíra Novotová Nov Učiteľka
beriska@azet.sk
 
 
Ing. Pavol Ondriška Ond Učiteľ
pavol22@post.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Petro Pet Učiteľ
petro.soslt@gmail.com
 
 
PhDr. Edita Pružincová Pru Učiteľka
editapr@post.sk
 
 
Ing. Iveta Ronecová Ron Učiteľka
iwka217@azet.sk
 
 
Mgr. Peter Sokol Sok Majster
 
 
Mgr. Elena Starke E Ele Učiteľka
starkejulius@centrum.sk
 
 
Mgr. Július Starke J Jul Učiteľ
starkejulius@centrum.sk
 
 
Ing. Milan Taraba Tar Učiteľ
chart47@azet.sk
 
 
Ing. Jozef Timko Tim Učiteľ
 
 
Vladimír Toman Tom Majster
toman.vlado59@gmail.com
 
 
Dušan Žember Žem Majster

© aScAgenda 2014.0.875 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2014

Voľné miesta na našej škole

Narodeniny a meniny

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326

Fotogaléria