Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Stanislav Malec Mlc Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Moderné systémy lietadiel
stanislavmalec@centrum.sk
 
 
Ing. Tatiana Bitarovská Bit Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.N
bitarovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Jarmila Zavadilová Zav Rozvrh
Zástupkyňa
zavadilova@zoznam.sk
 
 
Bc.Vladimír Helík Hel Majster
 
 
Jozef Holúbek Hlb Majster
 
 
Dušan Holý Hol Majster
holy.soslt@bladenet.eu.sk
 
 
Bc.Anton Hošták Hoš Majster
 
 
Bc.Miroslav Charvát Char Majster
charvat.soslt@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Chrastinová Chr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.DH
m.ch.1@centrum.sk
 
 
Ing. Zdenek Ježek Jžk Rozvrh
Učiteľ
jezekz@atlas.sk
 
 
Ing. Anton Juríček Jur Rozvrh
Učiteľ
juricek.soslt@gmail.com
 
 
Bc.Peter Kesely Kes Majster
Vedie krúžok: Práca s kovom
 
 
Mgr. Peter Knapec Knp Učiteľ
 
 
Mgr. Pavol Kubala Kub Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Vedie krúžok: Počítače
palino2010@hotmail.sk
 
 
Ing. Pavol Kudláček Kud Majster
Vedie krúžok: Konštrukcie leteckej techniky
 
 
Bc.Jaroslav Lehocký Leh Majster
Vedie krúžok: Modelársky krúžok
 
 
Mgr. Ľubica Mahríková Mah Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Slovenský jazyk
Lubicamahrikova@gmail.com
 
 
Ing. Viktor Mihaľ Mih Rozvrh
Triedny učiteľ: I.EF
mihalv@stonline.sk
 
 
Mgr. Dana Mihulová Mih Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku
irsko@inMail.sk
 
 
Mgr. Silvia Mikotová Mik Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AB
Vedie krúžok: Cvičenia z matematiky
silvia.mikotova@gmail.com
 
 
Adam Minárik Min Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Praktická elektronika
adamtrpkos@gmail.com
 
 
Mgr. Slavomíra Novotová Nov Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
beriska@azet.sk
 
 
Ing. Pavol Ondriška Ond Rozvrh
Triedny učiteľ: II.EF
pavol22@post.sk
 
 
Mgr. Ľubomír Petro Pet Rozvrh
Triedny učiteľ: I.BH
Vedie krúžok: Nemecký jazyk
petro.soslt@gmail.com
 
 
PhDr. Edita Pružincová Pru Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Ruský jazyk
editapr@post.sk
 
 
Ing. Iveta Ronecová Ron Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
Vedie krúžok: Elektrotechnická spôsobilosť
iwka217@azet.sk
 
 
Mgr. Peter Sokol Sok Majster
Vedie krúžok: Avionika v praxi
 
 
Mgr. Elena Starke E Ele Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Športové hry 1
starkejulius@centrum.sk
 
 
Mgr. Július Starke J Jul Triedny učiteľ: II.DH
Vedie krúžok: Športové hry 2
starkejulius@centrum.sk
 
 
Mgr. Alžbeta Špániková Spa Učiteľka
 
 
Bc.Miroslav Štefula ste Rozvrh
Učiteľ
miro.stefula@centrum.sk
 
 
Rastislav Šulík Šul Majster
rsulik@centrum.sk
 
 
Ing. Milan Taraba Tar Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
chart47@azet.sk
 
 
Ing. Jozef Timko Tim Rozvrh
Učiteľ
timko.soslt@gmail.com
 
 
Vladimír Toman Tom Majster
toman.vlado59@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Vidová Vid Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ľubomír Znášik Zna Rozvrh
Triedny učiteľ: III.E
luboznasik@gmail.com
 
 
Dušan Žember Žem Majster
Vedie krúžok: Propagácia a reklama

© aScAgenda 2015.0.902 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.01.2015

Voľné miesta na našej škole

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 31.1.2015)
Andrej Fabo (III.E)
Michal Holíček (II.N)
Pozajtra (Pondelok 2.2.2015)
Richard Muriš (I.BH)
Marek Pipaš (II.DH)
Erik Fech (III.A)
Erik Nevežanský (I.BH)
Erik Popelka (I.B)
Erik Ružička (I.B)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326

Fotogaléria