Prijímacie konanie

Zoznam tried

Názov
I.AH Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Július Starke
Učebňa Uč.6
I.BD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Mihulová
Učebňa Uč.7
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Znášik
Učebňa Uč.39
I.N Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viktor Mihaľ
Učebňa Uč.39
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Hojstričová
Učebňa Uč.4
II.AD Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Kocifajová
Učebňa Uč.9
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Ronecová
Učebňa Uč. č. 10
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Ondriška
Učebňa Uč.37
III.AB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Novotová
Učebňa Uč.16
III.DH Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zdenek Ježek
Učebňa Uč.41
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Mahríková
Učebňa Uč.41
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Starke
Učebňa Uč.41
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavol Kubala
Učebňa Uč.42
IV.H Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Edita Pružincová
Učebňa Uč.30

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 18.2.2018)
Filip Grofčík (IV.B)
Patrik Štrba (III.AB)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria