Prijímacie konanie

Zoznam tried

Názov
1.AH Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Július Starke
Učebňa Uč.6
1.BD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Mihulová
Učebňa Uč.7
1.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Znášik
Učebňa Uč.39

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017

Narodeniny a meniny

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria