Prijímacie konanie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Tatiana Bitarovská Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 61
Powetpoint v edukačnom procese 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných a stredných školách 8
Ing. Jarmila Zavadilová Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8 8
Bc.Vladimír Helík Využívanie IKT vo vyučovaní 25 61
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Nové trendy v pneumatike 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Mária Hojstričová Využívanie IT a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 60
Powetpoint v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Bc.Miroslav Charvát Kancelársky balík v edukačnom procese 12 38
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Ing. Zdenek Ježek Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 62
AutoCAD 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
PaedDr. Monika Kocifajová Rigorózna skúška 60 60
Mgr. Pavol Kubala Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 63
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Tvorba maturitných tém odborných predmetov 8
Ing. Pavol Kudláček Nové trendy v pneumatike 10 98
Mechatroniak 25
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Ing. Viktor Mihaľ Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Mihulová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 69
Powetpoint v edukačnom procese 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Slavomíra Novotová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 65
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Ing. Pavol Ondriška Využívanie IKT vo vyučovaní 25 83
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
AutoCAD 10
Powetpoint v edukačnom procese 15
PhDr. Edita Pružincová Powetpoint v edukačnom procese 15 15
Ing. Iveta Ronecová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Elena Starke Powetpoint v edukačnom procese 15 65
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Mgr. Július Starke Powetpoint v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Ing. Ľubomír Znášik Bezpečná práca s internetom 10 68
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Návrh a tvorba web stránok 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Dušan Žember Elektronická databáza žiaka 6 55
Stanica technickej kontroly 12
Návrh konkrétneho individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25


© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.04.2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 24.4.2018)
Juraj Bočák (III.E)
Juraj Hvožďara (III.E)
Juraj Krišák (IV.A)
Juraj Valach (II.E)
Zajtra (Streda 25.4.2018)
Patrik Corman (II.B)
Adam Hučko (III.AB)
Denis Púchovský (III.AB)
Marek Alakša (III.DH)
Marek Bulák (I.AH)
Marek Fuňák (IV.B)
Marek Hudec (III.AB)
Marek Kučerák (III.DH)
Marek Poláček (III.E)
Marek Rada (II.A)
Marek Remišovský (IV.B)
Marek Sitár (I.E)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria