Prijímacie konanie

2% daneVážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (prípadne 3%) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Aj vďaka vášmu daru sme mohli nakúpiť nové zariadenia do tried a na odborný výcvik, vaše deti mohli ísť na exkurzie, zmerať si vedomosti a zručnosti v rôznych súťažiach poriadaných školou i mimo nej, alebo tí najlepší dostali odmenu na konci školského roka za výborné študijné výsledky.

Aj v tomto školskom roku budú finančné prostriedky použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Na to, aby ste mohli darovať 2% z vašich už zaplatených daní je potrebné priniesť do školy, alebo odovzdať svojmu zamestnávateľovi, prípadne na ktorýkoľvek daňový úrad nasledovné doklady:

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

Za vaše 2% Vám už vopred ďakujeme.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení, RZ pri SOŠ letecko-technickej
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Legionárska 160, 911 01 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1106
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení, RZ pri SOŠ letecko-technickej
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Legionárska 160, 911 01 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1106
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení, RZ pri SOŠ letecko-technickej
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Legionárska 160, 911 01 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/1106
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 24.6.2018)
Andrej Krajčo (III.E)
Filip Majo (IV.H)
Ján Baláž (I.E)
Ján Feranec (III.DH)
Ján Holenda (IV.A)
Ján Kriško (I.AH)
Ján Kuchta (IV.H)
Ján Masaryk (I.N)
Ján Palušák (IV.B)
Pozajtra (Pondelok 25.6.2018)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565411

Fotogaléria