Prijímacie konanie

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Adresa školyLegionárska 160, 911 04 Trenčín
Telefón+421 032/6582326
E-mailsekretariat.soslt@gmail.com
WWW stránkasoslt.edupage.org
ZriaďovateľOkresný úrad Trenčín, odbor školstva

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Stanislav Malec03265654110904859099riaditel.soslt@gmail.com
ZRTEČIng. Ingrid Radilová 03265654070911407102radilova.soslttn@gmail.com
ZRTVIng. Jarmila Zavadilová 03265654050911507102zavadilova@zoznam,.sk
ZRPVIng. Tatiana Bitarovská03265654080911307102bitarovská@zoznam.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Július Starke
pedagogickí zamestnanciBc. Miroslav Charvát
  
  
ostatní zamestnanciPeter Červeňan
  
zástupcovia rodičovEva Krajčíková
 Alena Repová
 Ondrej Kadlec
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Iveta Kováčiková
 JUDr. Ivana Salinková
 Ing. Gabriela Hrušovská
 PhDr. Mária Izraelová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Letecké odborné predmetyIng. Pavol KudláčekOVY 
Odborné predmetyIng. Viktor MihaľAUO, DOA, ASV, AUT, CDO, CEV 
Všeobecno-vzdelávacie predmetyMgr. Slavomíra NovotováFYZ, MAT, EKO, DEJ, OBN, EKO 
JazykyPaedDr. Miroslava ChrastinováSJL, ANJ, NEJ, RUJ, FRA 
Elektrotechnické predmetyIng. Iveta RonecováELK, ELE, OVY, INF, EMR 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 322

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A16 
I.AD17 
I.B22 
I.E15 
II.AB32 
II.DH20 
II.E21 
II.N1 
III.A23 
III.B26 
III.EF21 
III.H15 
IV.A4 
IV.B4 
IV.DH9 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   109   109
prijatí   72   72
% úspešnosti   66 %   66 %

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAN2APIAUEAUTASVATCAUOAUO 1CDOCEVCUJCVMCST
I.A 1,94             
I.AD 2,71             
I.B 2,36             
I.E 3,4      3,47      
II.AB 2,47             
II.DH 2,9             
II.E        3      
II.N 3,67             
III.A 2,17             
III.B 2,14             
III.EF        3,29      
III.H               
IV.A 3,04             
IV.B 2,67             
IV.DH 3,18     3,38       

TriedaCITDEJDOADOA1DOA2DMVDOGEKLEKLEKOEKOEKOEOREPOELM
I.A 2,31             
I.AD 3,29             
I.B 2,45             
I.E               
II.AB               
II.DH4             2,6
II.E  2,86      2,65     
II.N 2,67           3 
III.A               
III.B               
III.EF  3,14      3,19    3
III.H               
IV.A         2,61     
IV.B         2,67     
IV.DH         2,84    2,56

TriedaELZELNELPEATETSEOTEOTELTELT 1ELT 2ETVFRJFYZFYZGRS
I.A       2,13    1,81  
I.AD       3,13    2,47  
I.B       2,77    2,73  
I.E               
II.AB 2,33     2,25    2,31  
II.DH            2,85  
II.E       3,25    2,57  
II.N            2,67  
III.A            1,78  
III.B 1,92          1,81  
III.EF  3    3,07       
III.H            2,81  
IV.A            2,48  
IV.B 1,96          2,63  
IV.DH   32,31       2,84  

TriedaINFINF 1INF 2KAJKAJKCJKNJKNJLELOLALIELIE 1LIE 2LPPLPP 1
I.A1,19         2,06    
I.AD1,65         3,13    
I.B1,36            3,05 
I.E3,2              
II.AB          2,28  1,94 
II.DH               
II.E               
II.N2,67  3,43           
III.A          1,96  1,87 
III.B          2  2,04 
III.EF               
III.H               
IV.A        2,17 1,83  1,78 
IV.B        1,46    2 
IV.DH               

TriedaLPP 2LPJMATMATMTRMECMESMAEMEZMIKNBVNASNEJNE2NTL
I.A  2,56 2,75          
I.AD  3,71 2,13          
I.B  3,45 3,14          
I.E  2,8            
II.AB 2,743,19            
II.DH  3,8            
II.E  3,33            
II.N  3,5            
III.A 2,433,43            
III.B  3,04         3,25  
III.EF               
III.H  3,81            
IV.A 2,612,96           2,57
IV.B  3,58            
IV.DH  3,72    2,13       

TriedaOBNOPXODKOVYOVY 1OVY 2ODYOADPTPPTCOIPPCVPRNPXAPRO
I.A1,5  1,5           
I.AD2,12  1,88           
I.B1,91  2,05           
I.E   2,47           
II.AB2,03  1,44           
II.DH2,65  1,75     3,2     
II.E   2,14           
II.N2,332,5          2,83  
III.A2,04  1,57           
III.B1,65  1,23           
III.EF   1,95           
III.H2,31  2    2,252,67     
IV.A   1,26           
IV.B   1,38           
IV.DH   1,72   2,563,113,11     

TriedaRUJSJLSPRSTTSTRSTN 1STN 2SUPTMCTNITPVTPVPTCKTCKTMR
I.A 2,561         2,38  
I.AD 3,241,24         3,24  
I.B 2,951,09         2,82  
I.E 3,531,63,6        3,87  
II.AB 2,841,25            
II.DH3,83,31,73,1           
II.E2,952,431,57         3,15  
II.N 3,5  2,5   3,33     3,5
III.A 2,571,09 2,43          
III.B 31,04 2,58          
III.EF3,333,571,24            
III.H3,933,251,473,06           
IV.A 3,651,09            
IV.B 3,331,21            
IV.DH3,753,641,323,33           

TriedaTEJTECTEC 1TEC 2TEC 3TMOTCOTŠVTEVTEVOITTHFUCTUSPVYT
I.A 2,06     1,44       
I.AD 2,82     1,41       
I.B 2,45     1,29       
I.E       1,77       
II.AB 1,72     1,72       
II.DH      3,31,74      2,5
II.E       2,21       
II.N     2,17 1,5       
III.A 2,04     1,64       
III.B 1,38     1,48       
III.EF       2,24       
III.H      32,13       
IV.A 1,57     1,7       
IV.B 1,67     1,38       
IV.DH      2,441,52       

TriedaVYTVKSZEKZENZERZETZYLZSTZáujmové vzdelávanie
I.A         
I.AD     3,44   
I.B         
I.E     3,8 3,33 
II.AB         
II.DH   3,2 2,7   
II.E         
II.N         
III.A         
III.B         
III.EF         
III.H         
IV.A         
IV.B         
IV.DH         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A1645610000
I.AD17031400210
I.B22141700200
I.E15001212120
II.AB323101810420
II.DH20011630450
II.E21041214310
II.N100010000
III.A23151700010
III.B26551510100
III.EF21031800120
III.H15011130320
IV.A400040000
IV.B400220100
IV.DH900540010

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A16139587,19139086,8850,31
I.AD171706102,81164299,05643,76
I.B22217698,91216598,41110,50
I.E151958139,941591114,1836725,76
II.AB324214133,353989126,282257,07
II.DH202532126,602178108,9035417,70
II.E212334127,672028111,5130616,16
II.N1100100,006969,003131,00
III.A233855167,613725161,961305,65
III.B263756144,463687141,81692,65
III.EF212785132,622660126,671255,95
III.H152455163,672283152,2017211,47
IV.A4586146,50539134,754711,75
IV.B4573143,25561140,25123,00
IV.DH91562173,561347149,6721523,89

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB173(70/3)53,33%6648,21%67231518332,1662
Matematika 1(1/0)60,00%1         
Nemecký jazykB11(1/0)15,00%135,00%1  1  3,001
Praktická časť odbornej zložky 83(80/3)           
Ruský jazykB18(8/0)46,20%744,29%7  52 3,297
Slovenský jazyk a literatúra 82(79/3)49,97%7943,94%80919241612,7269
Teoretická časť odbornej zložky 83(80/3)    241720912,2471

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 83(80/3)412511411,7782

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3776 K mechanik lietadielmechanika
I.AD3776 K mechanik lietadielmechanika
I.B3776 K mechanik lietadielavionika
I.E2487 H autoopravármechanik
II.AB3776 K mechanik lietadielmechanika
II.DH2697 K mechanik elektrotechnik 
II.E2487 H autoopravármechanik
II.N2487 2 autoopravármechanik
III.A3776 K mechanik lietadielmechanika
III.B3776 K mechanik lietadielavionika
III.EF2487 H autoopravármechanik
III.H2447 K mechanik hasičskej techniky 
IV.A3776 4 mechanik lietadielmechanika
IV.B3776 4 mechanik lietadielavionika
IV.DH2697 K mechanik elektrotechnik 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP2912  
DPP20  
Znížený úväzok20  
ZPS20  
Na dohodu00  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov22931
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu22931

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
   
IV.ALEL1
IV.BLEL1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška2 
štúdium školského manažmentu1 
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Autoopravár Junior2 11., 12.miesto  
Zenit v elektronike2 2., 6.miesto  
      
Šport :     
Cezpoľný beh22.   
Badminton24.   
Silná ruka1  1. 
Halové veslovanie9 2., 3., 4.misto  
Hádzaná101.miesto3. miesto  
Silový päťboj 2. miesto   
Atletika 2x1.miesto   
  2x 2. miesto   
  1x 3. miesto   
Dračie lode - prebor stredných škôl 1. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Výleta y a exkurzie :

Bratislava - Discovery Cosmos

Súdne pojednávanie v Nitre

Múzeum holokaustu v Seredi

Vedecká show Michaela Londesborougha - svetlo a zvuk

Elosys Trenčín

Autosalón NR, BL

Výstava Stredoškolák

Robotický deň

IDET Bratislava

FIRECO Trenčín

Kultúra: Divadelné predstavenia Kým kohút nezaspieva

Hájnikova žena

SOŠ letecko-technická zorganizovala v spolupráci s OSSR brannú súťaž pre stredné školy v Trenčianskom kraji. SOŠ LT sa umiestnila na 3. mieste.

Exkurzia štátnej tajomníčky MVSR, ktorá žiakom SOŠ LT predstavila najmodernejšiu leteckú a hasičskú techniku ministerstva vnútra.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

SOŠ LT je ako jedna z prvých škôl zapojená do projektu Duálne vzdelávanie.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 17.2.2016 - 26.2.2016

Druh inšpekcie: Komplexná inšpekcia

Riadenie školy: dobrá úroveň

Podmienky výchovy a vzdelávania : veľmi dobrá úroveň

Úroveň vyučovania : priemerná

Úroveň vyučovania : priemerná úroveň

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola zabezpečovala pre žiakov teoretické a praktické vyučovanie. Ubytovanie bolo zabezpečené v internáte Dopravnej akadémie a Športového gymnázia. Teoretická príprava prebiehala v klasických i odborných učebniach, z ktoré sú vybavených dataprojektorom alebo TV prijímačom s pripojením na notebook učiteľa a šesťi učební je vybavených interaktívnou tabuľou. 2 učebne výpočtovej techniky sú vybavené i audiovizuálnou technikou. Počas roka sa vyčlenili učebne na odborné predmety, ktoré boli vybavené učebnými pomôckami potrebnými k vyučovaniu jednotlivých odborov. Učebné pomôcky sa dopĺňali podľa možností novými. Telesná výchova sa uskutočňovala v priestoroch telocvične a na ihrisku pred školou.

V telocvični školy boli zrekonštruované sociálne zariadenia a sprrchy.

Odborný výcvik sa vykonával v dielňach praktického vyučovania, žiaci končiacich ročníkov svoj odborný rozvoj realizovali na pracoviskách zmluvných organizácií pod vedením inštruktorov. Žiaci odborov autoopravár mechanik a mechanik hasičskej techniky v spolupráci s MOV modifikovali osobné vozidlo Peugeot, ktoré škola dostala do daru na ľahké mobilné hasičské vozidlo. Žiaci leteckých profesií v spolupráci s MOV začali rekonštruovať ďalší exemplár lietadla L 29.

Počas celého školského roka sa vylepšujú vnútorné priestory školy a dielní tak, aby pracovné prostredie žiakov i zamestnancov školy bolo čo najlepšie.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Príjmy celkom- 938 003

z toho zo ŠR 909 951

vzdelávacie poukazy 8 104

vlastné zdroje prenájom,

odvoz kovového šrotu, bufet 19 948

Výdavky celkom 938 003

z toho na mzdy 646 319

odvody do poisťovní 197 404

materiál, energie a stravné 94 280

príspevok zo ZRPŠ 6100

2% daní 1408,64

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele stanovené na začiatku školského roka sa podarilo splniť. Škola postupne prechádza rekonštrukcoiu, do ktorej sa zapájajú aj žiaci. Počas školského roka bolo vykonaných množstvo exkurzií a výletov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Škola ako jediná stredná škola v SR vlastní Osvedčenie o schválení organizácie na výcvik údržby číslo SK.147.0001 vydané Dopravným úradom SR.

V školskom roku 2016/2017 sa preskúšania z jednotlivých modulov zúčastnilo 334 žiakov, ktorí dosiahli 84,16 % úspešnosť.

Na základe osvedčenia získaného od Dopravného úradu SR môže škola poskytovať školenia z výcvikového modulu 9 Ľudský faktor. Počas školského roka prebehlo školenie viacerých firiem, ktoré sa zaoberajú opravami leteckej techniky.

Od februára 2017 škola získala povolenie pre skúšanie jednotlivých modulov pre Dopravný úrad SR. Školíme všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o získanie preukazu technika údržby pre kategórie B 1.1, 1.2 a B2

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Podľa údajov MŠ VVaŠ SR bola nezastnanosť žiakov SOŠ letecko-technickej v máji 2017 2,4%.

Nezamestnanosť podľa jednotlivých odborov - štatistika za celú SR :

3776 K 01 mechanik lietadiel - mechanika : 0%

3776 K 02 mechanik lietadiel - avionika : 3,8 %

2697 K mechanik elektrotechnik : 4,9 %

2447 K mechanik hasičskej techniky : 8,9 %

2487 H autoopravár mechanik : 7,2 %

Aj v šk.roku 2016/2017 bol veľký záujem o mechanikov lietadiel. Školu navštívili viaceré firmy : Job Air Ostrava, LO TN, Austrian Technik Bratislava. Informácie o priebehu štúdia našich žiakov si žiadala aj firma Ryan Air z Írska. Pretože sa predpokladá veľký nárast leteckej dopravy na svete, tieto profesie budú aj naďalej žiadané.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky SOŠ letecko-technickej sú dobré. Škola sa nachádza v okrajovej časti Trenčianských Biskupíc mimo hlavných ťahov ciest a inej dopravy. Priestory školy sú zrekonštruované, čisté.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Avionika v praxi24 Mgr. Peter Sokol
Cvičenia z matematiky11 Mgr. Silvia Mikotová
Diagnostika motorových vozidiel0 Mgr. Jozef Holúbek
Elektrotechnická spôsobilosť17 Ing. Iveta Ronecová
Hasičský krúžok19 Mgr. Ján Sivák
Konštrukcie leteckej techniky17 Ing. Pavol Kudláček
Konverzácia v ruskom jazyku10 PhDr. Edita Pružincová
Modelársky krúžok12 Rastislav Šulík
Odborná letecká angličtina11 Ing. Stanislav Malec
Práca s kovom14 Bc. Peter Kesely
Práca s počítačom25 Mgr. Pavol Kubala
Praktický marketing11 Ing. Jarmila Zavadilová
Príprava na VŠ1 Mgr. Slavomíra Novotová
Propagácia a reklama11 Dušan Žember
Slovenský jazyk pre maturantov6 Mgr. Ľubica Mahríková
Šachový krúžok0 Ing. Pavol Ondriška
Športové hry 114 Mgr. Elena Starke
Športové hry 25 Mgr. Július Starke

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci rodičia sú o priebehu vzdelávania na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi.Majú možnosť priebežne sledovaťštudijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e - mailom. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom so strany rodičovskej verejnosti.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Pre žiakov 9. ročníkov sme vo februári zorganizovali deń otvorených dverí, kde mali možnosť spolu s rodičmi zoznámiť sa s priestormi školy a študijnými programami jednotlivých študijných a učebných odborov.

V rámci ďalšej propagácie školy sme sa zúčastnili výstav STREDOŠKOLÁK, Leteckých dní na letisku Sliač a Nitrianskeho veľtrhu stredných škôl.

V rámci duálneho vzdelávania sme podpísali spoluprácu s firmami Motor Car - Mercedes, PH Conzulta - Honda, Aspekta trade - Mitsubishi, Auto MP Hyundai, Profipartne - r Bosh, Autotrend - Toyota. Spolupráca s firmou Sparex Slovakia trvá už 2.rok. Pre duálne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018 sa rozšíril počet firiem o 1. Trenčiansky autoservis a Araver.

Záver

Vypracoval: Ing. Stanislav Malec

V Trenčíne, 25. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.8.23017

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 24.5.2018)
Erik Hudec (II.B)
Tomáš Repka (II.AD)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria