Prijímacie konanie

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Adresa školyLegionárska 160, 911 04 Trenčín
Telefón+421 032/6582326
E-mailsekretariat.soslt@gmail.com
WWW stránkasoslt.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Stanislav Malec   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 322

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A16 
I.AD17 
I.B22 
I.E15 
II.AB32 
II.DH20 
II.E21 
II.N1 
III.A23 
III.B26 
III.EF21 
III.H15 
IV.A4 
IV.B4 
IV.DH9 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAN2APIAUEAUTASVATCAUOAUO 1CDOCEVCUJCVMCST
I.A 1,94             
I.AD 2,71             
I.B 2,36             
I.E 3,4      3,47      
II.AB 2,47             
II.DH 2,9             
II.E        2,95      
II.N 3,67             
III.A 2,17             
III.B 2,14             
III.EF        3,29      
III.H               
IV.A 3,04             
IV.B 2,67             
IV.DH 3,18     3,38       

TriedaCITDEJDOADOA1DOA2DMVDOGEKLEKLEKOEKOEKOEOREPOELM
I.A 2,31             
I.AD 3,29             
I.B 2,45             
I.E               
II.AB               
II.DH4             2,6
II.E  2,86      2,65     
II.N 2,67           3 
III.A               
III.B               
III.EF  3,14      3,19    3
III.H               
IV.A         2,61     
IV.B         2,67     
IV.DH         2,84    2,56

TriedaELZELNELPEATETSEOTEOTELTELT 1ELT 2ETVFRJFYZFYZGRS
I.A       2,13    1,81  
I.AD       3,13    2,47  
I.B       2,77    2,73  
I.E               
II.AB 2,33     2,25    2,31  
II.DH            2,85  
II.E       3,25    2,57  
II.N            2,67  
III.A            1,78  
III.B 1,92          1,81  
III.EF  3    3,07       
III.H            2,81  
IV.A            2,48  
IV.B 1,96          2,63  
IV.DH   2,932,31       2,84  

TriedaINFINF 1INF 2KAJKAJKCJKNJKNJLELOLALIELIE 1LIE 2LPPLPP 1
I.A1,19         2,06    
I.AD1,65         3,13    
I.B1,36            3,05 
I.E3,2              
II.AB          2,28  1,94 
II.DH               
II.E               
II.N2,67  3,43           
III.A          1,96  1,87 
III.B          2  2,04 
III.EF               
III.H               
IV.A        2,17 1,83  1,78 
IV.B        1,46    2 
IV.DH               

TriedaLPP 2LPJMATMATMTRMECMESMAEMEZMIKNBVNASNEJNE2NTL
I.A  2,56 2,81          
I.AD  3,71 2,13          
I.B  3,45 3,14          
I.E  2,8            
II.AB 2,783,19            
II.DH  3,85            
II.E  3,33            
II.N  3,5            
III.A 2,433,43            
III.B  3,04         3,25  
III.EF               
III.H  3,88            
IV.A 2,613,04           2,57
IV.B  3,58            
IV.DH  3,72    2,13       

TriedaOBNOPXODKOVYOVY 1OVY 2ODYOADPTPPTCOIPPCVPRNPXAPRO
I.A1,5  1,5           
I.AD2,12  1,88           
I.B1,91  2,05           
I.E   2,47           
II.AB2,03  1,44           
II.DH2,65  1,75     3,2     
II.E   2,14           
II.N2,332,5          2,83  
III.A2,04  1,57           
III.B1,65  1,23           
III.EF   1,95           
III.H2,31  2    2,252,67     
IV.A   1,26           
IV.B   1,38           
IV.DH   1,72   2,563,113,11     

TriedaRUJSJLSPRSTTSTRSTN 1STN 2SUPTMCTNITPVTPVPTCKTCKTMR
I.A 2,561         2,38  
I.AD 3,241,24         3,24  
I.B 2,951,09         2,82  
I.E 3,531,63,6        3,93  
II.AB 2,841,25            
II.DH3,83,31,73,1           
II.E2,952,431,57         3,11  
II.N 3,67  2,5   3,33     3,5
III.A 2,571,09 2,43          
III.B 31,04 2,62          
III.EF3,333,571,24            
III.H3,933,251,473,06           
IV.A 3,651,09            
IV.B 3,331,21            
IV.DH3,753,641,323,33           

TriedaTEJTECTEC 1TEC 2TEC 3TMOTCOTŠVTEVTEVOITTHFUCTUSPVYT
I.A 2,06     1,44       
I.AD 2,82     1,41       
I.B 2,45     1,29       
I.E       1,77       
II.AB 1,72     1,72       
II.DH      3,31,74      2,5
II.E       2,21       
II.N     2,17 1,5       
III.A 2,04     1,64       
III.B 1,38     1,48       
III.EF       2,24       
III.H      32,13       
IV.A 1,57     1,7       
IV.B 1,67     1,38       
IV.DH      2,441,52       

TriedaVYTVKSZEKZENZERZETZYLZSTZáujmové vzdelávanie
I.A         
I.AD     3,44   
I.B         
I.E     3,87 3,33 
II.AB         
II.DH   3,2 2,7   
II.E         
II.N         
III.A         
III.B         
III.EF         
III.H         
IV.A         
IV.B         
IV.DH         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A1645610000
I.AD17031400210
I.B22141700200
I.E15001122120
II.AB323101810420
II.DH20011630450
II.E21041214310
II.N100010000
III.A23151700010
III.B26551510100
III.EF21031800120
III.H15011130420
IV.A400040000
IV.B400220100
IV.DH900441010

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A16139587,19139086,8850,31
I.AD171706102,81164299,05643,76
I.B22217698,91216598,41110,50
I.E151958139,941591114,1836725,76
II.AB324214133,353989126,282257,07
II.DH202532126,602178108,9035417,70
II.E212334127,672028111,5130616,16
II.N1100100,006969,003131,00
III.A233855167,613725161,961305,65
III.B263756144,463687141,81692,65
III.EF212785132,622660126,671255,95
III.H152455163,672283152,2017211,47
IV.A4586146,50539134,754711,75
IV.B4573143,25561140,25123,00
IV.DH91430166,071215140,9321525,14

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB173(70/3)53,33%6648,21%67231518332,1662
Matematika 1(1/0)60,00%1         
Nemecký jazykB11(1/0)15,00%135,00%1  1  3,001
Praktická časť odbornej zložky 83(80/3)           
Ruský jazykB18(8/0)46,20%744,29%7  52 3,297
Slovenský jazyk a literatúra 82(79/3)49,97%7943,94%80919241612,7269
Teoretická časť odbornej zložky 83(80/3)    241720912,2471

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 83(80/3)412511411,7782

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3776 K mechanik lietadielmechanika
I.AD3776 K mechanik lietadielmechanika
I.B3776 K mechanik lietadielavionika
I.E2487 H autoopravármechanik
II.AB3776 K mechanik lietadielmechanika
II.DH2697 K mechanik elektrotechnik 
II.E2487 H autoopravármechanik
II.N2487 2 autoopravármechanik
III.A3776 K mechanik lietadielmechanika
III.B3776 K mechanik lietadielavionika
III.EF2487 H autoopravármechanik
III.H2447 K mechanik hasičskej techniky 
IV.A3776 4 mechanik lietadielmechanika
IV.B3776 4 mechanik lietadielavionika
IV.DH2697 K mechanik elektrotechnik 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Avionika v praxi24 Mgr. Peter Sokol
Cvičenia z matematiky11 Mgr. Silvia Mikotová
Diagnostika motorových vozidiel0 Mgr. Jozef Holúbek
Elektrotechnická spôsobilosť17 Ing. Iveta Ronecová
Hasičský krúžok19 Mgr. Ján Sivák
Konštrukcie leteckej techniky17 Ing. Pavol Kudláček
Konverzácia v ruskom jazyku10 PhDr. Edita Pružincová
Modelársky krúžok12 Rastislav Šulík
Odborná letecká angličtina11 Ing. Stanislav Malec
Práca s kovom14 Bc. Peter Kesely
Práca s počítačom25 Mgr. Pavol Kubala
Praktický marketing11 Ing. Jarmila Zavadilová
Príprava na VŠ1 Mgr. Slavomíra Novotová
Propagácia a reklama11 Dušan Žember
Slovenský jazyk pre maturantov6 Mgr. Ľubica Mahríková
Šachový krúžok0 Ing. Pavol Ondriška
Športové hry 114 Mgr. Elena Starke
Športové hry 25 Mgr. Július Starke

Záver

Vypracoval: Ing. Stanislav Malec

V Trenčíne, 7. júla 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Narodeniny a meniny

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria