Prijímacie konanie

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Adresa školyLegionárska 160, 911 04 Trenčín
Telefón+421 032/6582326
E-mailsekretariat.soslt@gmail.com
WWW stránkasoslt.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Stanislav Malec   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 294

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.AH31 
I.BD27 
I.E11 
I.N10 
II.A15 
II.AD15 
II.B23 
II.E12 
III.AB30 
III.DH20 
III.E20 
IV.A24 
IV.B28 
IV.H15 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAN2APIAUEAUTASVATCAUOAUO 1CDOCEVCUJCVMCST
I.AH 2,74             
I.BD 2,78             
I.E 3,27      3,18      
I.N 3 2,83           
II.A 2,13             
II.AD 2,93             
II.B 2,57             
II.E 3,5      2,75      
III.AB 2,47             
III.DH 2,8     3,6       
III.E        2,6      
IV.A 2,54             
IV.B 2,58             
IV.H               

TriedaCITDEJDOADOA1DOA2DMVDOGEKLEKLEKOEKOEKOEOREPOELM
I.AH 2,55             
I.BD 2,44             
I.E               
I.N             2,25 
II.A               
II.AD2,75             2,25
II.B               
II.E  2,92      2,42     
III.AB               
III.DH               
III.E  3,05      2,6     
IV.A         2,71     
IV.B         2,32     
IV.H         3,2    2,13

TriedaELZELNELPEATETSEOTEOTELTELT 1ELT 2ETVFRJFYZFYZGRS
I.AH       2,84    2,71  
I.BD       2,55    2,37  
I.E               
I.N            2,71  
II.A       2,27    1,87  
II.AD       3    2,6  
II.B 2,09     2,52    2,3  
II.E       2,92    2,5  
III.AB 1,56          2,03  
III.DH   3,1        2,7  
III.E       3,2       
IV.A            2,21  
IV.B 1,57          2,29  
IV.H            2,8  

TriedaINFINF 1INF 2KAJKAJKCJKNJKNJKRJLELOLALIELIE 1LIE 2LPP
I.AH1,19          2,57   
I.BD1,07             2,16
I.E1,73              
I.N   2    3      
II.A           1,47  2,13
II.AD           1,71  2,43
II.B           2,65  2,13
II.E               
III.AB           1,93  2,03
III.DH               
III.E               
IV.A         1,58 1,71  1,63
IV.B      3,75  1,89    2
IV.H        3,4      

TriedaLPP 1LPP 2LPJMATMATMTRMECMESMAEMEZMIKNBVNASNEJNE2
I.AH   3,27 3,17         
I.BD   2,73 3,05         
I.E   2,55           
I.N   3           
II.A  2,42,67           
II.AD  33,2           
II.B   3,17           
II.E   3,17           
III.AB  1,812,7           
III.DH   3,4    2,7      
III.E   2,5           
IV.A  2,392,75           
IV.B   2,79         3,5 
IV.H   2,6           

TriedaNTLOBNOLAOPXODKOVYOVY1OVY 1OVY 2ODYOADPTPPTCOIPPCV
I.AH 2,45   1,77         
I.BD 1,59   1,85         
I.E     1,91         
I.N 1,86 1,1           
II.A 1,8   1,27         
II.AD 2,13   1,67         
II.B 2   1,61         
II.E     1,42         
III.AB 1,67   1,37         
III.DH 2,2   1,6    3,31,93,5  
III.E 2,25   1,55         
IV.A2,38 2,5  1,17         
IV.B  2,67  1,5         
IV.H     1,87     1,272,53  

TriedaPRNPXAPRORUJSJLSPRSTTSTRSTN 1STN 2SUPTMCTNITPVTPVP
I.AH    3,261,16 2,75       
I.BD    2,891,11         
I.E    3,091,823,18        
I.N   3,173,57  2       
II.A    2,531,2         
II.AD    3,071,33         
II.B    2,911         
II.E    3,331,58         
III.AB    2,81,1 1,83       
III.DH   3,73,151,753,1        
III.E   3,52,91,55         
IV.A    3,251,13         
IV.B    3,181,43         
IV.H   3,53,81,332,8        

TriedaTCKTCKTMRTEJTECTEC1TEC 1TEC 2TEC 3TMOTCOTŠVTEVTEVOIT
I.AH3,03   2,84      1,52   
I.BD2,93   2,59      1,3   
I.E3,27          2,55   
I.N  3,38      2,71 2,29   
II.A    1,4      1,21   
II.AD    2      1,53   
II.B    1,39      1,43   
II.E3,67          1,58   
III.AB    1,7      1,37   
III.DH          31,55   
III.E           2,16   
IV.A    1,54      1,25   
IV.B    2,32      1,59   
IV.H          2,61,85   

TriedaTHFUCTUSPVYTVYTVKSZEKZENZERZETZYLZSTZáujmové vzdelávanie
I.AH             
I.BD         2,57   
I.E         3,64 3,82 
I.N             
II.A             
II.AD   1,25   2,88 3   
II.B             
II.E             
III.AB             
III.DH             
III.E             
IV.A             
IV.B             
IV.H             

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.AH31271831310
I.BD27151911200
I.E1110820140
I.N1012403000
II.A1537500110
II.AD15131100120
II.B23351500000
II.E12001200130
III.AB305101500110
III.DH20021710360
III.E20031610340
IV.A24281202000
IV.B28342010250
IV.H15021111110

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.AH31283492,71279091,26441,45
I.BD27195473,77193372,96210,81
I.E112441221,911937176,0950445,82
I.N1045463,3645463,3600,00
II.A151755117,001690112,67654,33
II.AD15148799,13139693,07916,07
II.B232503108,832466107,22371,61
II.E121699141,581407117,2529224,33
III.AB303636121,203451115,031856,17
III.DH203393169,652688134,4070535,25
III.E202678133,902399119,9527913,95
IV.A242918126,372852123,56662,80
IV.B284473159,753965141,6150818,14
IV.H151827125,161625111,5420213,61

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB148(47/1)52,49%4667,28%46151210712,2745
Anglický jazykB22(1/1)67,90%2100,00%22    1,002
Matematika 1(1/0)60,00%1         
Nemecký jazykB14(4/0)34,15%447,50%4 22  2,504
Praktická časť odbornej zložky 69(67/2)           
Ruský jazykB115(15/0)50,82%1441,43%14 553 2,8513
Slovenský jazyk a literatúra 69(67/2)47,92%6950,61%695222610 2,6563
Teoretická časť odbornej zložky 69(67/2)    2221147 2,0964

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 69(67/2)461553 1,4969

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.AH3776 K mechanik lietadielmechanika
I.BD3776 K mechanik lietadielavionika
I.E2487 H autoopravármechanik
I.N2414 L strojárstvovýroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
II.A3776 K mechanik lietadielmechanika
II.AD3776 K mechanik lietadielmechanika
II.B3776 K mechanik lietadielavionika
II.E2487 H autoopravármechanik
III.AB3776 K mechanik lietadielmechanika
III.DH2697 K mechanik elektrotechnikautoelektronika
III.E2487 H autoopravármechanik
IV.A3776 K mechanik lietadielmechanika
IV.B3776 K mechanik lietadielavionika
IV.H2447 K mechanik hasičskej techniky 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Avionika v praxi13 Mgr. Peter Sokol
Hasičský krúžok25 Mgr. Ján Sivák
Konštrukcie leteckej techniky22 Ing. Pavol Kudláček
Nemecký jazyk9 Mgr. Mária Hojstričová
Odborná letecká angličtina19 Ing. Stanislav Malec
Práca s počítačom17 Mgr. Pavol Kubala
Praktický marketing22 Ing. Jarmila Zavadilová
Príprava na VŠ17 Mgr. Slavomíra Novotová
Propagácia a reklama20 Dušan Žember
Ruský jazyk pre maturantov15 PhDr. Edita Pružincová
Slovenský jazyk pre maturantov15 Mgr. Ľubica Mahríková
Šachový krúžok23 Ing. Pavol Ondriška
Športové hry24 Mgr. Július Starke

Záver

Vypracoval: Ing. Stanislav Malec

V Trenčíne, 16. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Narodeniny a meniny

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria