Prijímacie konanie

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AHI.BDI.EI.N
  2. ročník   II.AII.ADII.BII.E
  3. ročník   III.ABIII.DHIII.E
  4. ročník   IV.AIV.BIV.H
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1064 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.9.2017)
Erik Kopp (III.AB)
Matúš Farský (IV.B)
Matúš Horňák (II.B)
Matúš Krišák (II.A)
Matúš Staňo (II.AD)
Matúš Šedivý (III.DH)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria