Prijímacie konanie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Stanislav Malec Mlc Rozvrh
Riaditeľ
stanislavmalec@centrum.sk
 
 
Ing. Tatiana Bitarovská Bit Rozvrh
Zástupkyňa
bitarovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Jarmila Zavadilová Zav Rozvrh
Zástupkyňa
zavadilova@zoznam.sk
 
 
Bc. Vladimír Helík Hel Rozvrh
Majster
vladohelik@post.sk
 
 
Mgr. Mária Hojstričová Hoj Rozvrh
Učiteľka
krafcikovamaria@centrum.sk
 
 
Mgr. Jozef Holúbek Hlb Rozvrh
Majster
holubek64@gmail.com
 
 
Bc. Miroslav Charvát Char Rozvrh
Majster
charvat.soslt@gmail.com
 
 
PaedDr. Miroslava Chrastinová Chr Učiteľka
m.ch.1@centrum.sk
 
 
Ing. Zdenek Ježek Jžk Rozvrh
Učiteľ
jezekz@atlas.sk
 
 
Bc. Peter Kesely Kes Majster
 
 
PaedDr. Monika Kocifajová Koc Rozvrh
Učiteľka
saray@centrum.sk
 
 
Bc. Ján Kotlárik Kot Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Pavol Kubala Kub Rozvrh
Učiteľ
palino2010@hotmail.sk
 
 
Ing. Štefan Kubalak Kbl Učiteľ
kubalak@stonline.sk
 
 
Ing. Pavol Kudláček Kud Rozvrh
Majster
kudlo@post.sk
 
 
Mgr. Ľubica Mahríková Mah Rozvrh
Učiteľka
Lubicamahrikova@gmail.com
 
 
Ing. Viktor Mihaľ Mih Rozvrh
Učiteľ
mihalv@stonline.sk
 
 
Mgr. Dana Mihulová Mih Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.BD
irsko@inMail.sk
 
 
Mgr. Silvia Mikotová Mik Učiteľka
silvia.mikotova@gmail.com
 
 
Mgr. Slavomíra Novotová Nov Rozvrh
Učiteľka
beriska@azet.sk
 
 
Ing. Pavol Ondriška Ond Rozvrh
Učiteľ
pavol22@post.sk
 
 
PhDr. Edita Pružincová Pru Rozvrh
Učiteľka
editapr@post.sk
 
 
Ing. Iveta Ronecová Ron Rozvrh
Učiteľka
iwka217@azet.sk
Foto Mgr. Ján Sivák Siv Rozvrh
Majster
jan.sivak@centrum.sk
 
 
Mgr. Peter Sokol Sok Rozvrh
Majster
sokolpetko@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Starke Ele Rozvrh
Učiteľka
starkejulius@centrum.sk
 
 
Mgr. Július Starke Jul Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.AH
starkejulius@centrum.sk
 
 
Rastislav Šulík Šul Rozvrh
Majster
sulikrastislav16@gmail.com
Foto Bc. Vladimír Toman Tom Rozvrh
Majster
toman.vlado59@gmail.com
 
 
Ing. Ľubomír Znášik Zna Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.E
lubomirznasik@lumatech.sk
Foto Dušan Žember Žem Rozvrh
Majster
zember.tn@centrum.sk

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2017

Voľné miesta na našej škole

Narodeniny a meniny

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria