Prijímacie konanie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Stanislav Malec Mlc Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Odborná letecká angličtina
stanislavmalec@centrum.sk
 
 
Ing. Tatiana Bitarovská Bit Rozvrh
Zástupkyňa
bitarovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Jarmila Zavadilová Zav Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Praktický marketing
zavadilova@zoznam.sk
 
 
Bc. Vladimír Helík Hel Rozvrh
Majster
vladohelik@post.sk
 
 
Mgr. Mária Hojstričová Hoj Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Nemecký jazyk
krafcikovamaria@centrum.sk
 
 
Mgr. Jozef Holúbek Hlb Rozvrh
Majster
holubek64@gmail.com
 
 
Bc. Miroslav Charvát Char Rozvrh
Majster
charvat.soslt@gmail.com
 
 
Ing. Zdenek Ježek Jžk Rozvrh
Triedny učiteľ: III.DH
jezekz@atlas.sk
 
 
PaedDr. Monika Kocifajová Koc Rozvrh
Triedna učiteľka: II.AD
saray@centrum.sk
 
 
Ing. Zdeněk Kopecký Kop Rozvrh
Učiteľ
kopeckyz333@gmail.com
 
 
Bc. Ján Kotlárik Kot Rozvrh
Majster
 
 
Mgr. Pavol Kubala Kub Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
Vedie krúžok: Práca s počítačom
palino2010@hotmail.sk
 
 
Ing. Pavol Kudláček Kud Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Konštrukcie leteckej techniky
kudlo@post.sk
 
 
Mgr. Ľubica Mahríková Mah Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
Vedie krúžok: Slovenský jazyk pre maturantov
Lubicamahrikova@gmail.com
 
 
Ing. Viktor Mihaľ Mih Rozvrh
Triedny učiteľ: I.N
mihalv@stonline.sk
Foto Mgr. Dana Mihulová Mih Rozvrh
Triedna učiteľka: I.BD
irsko@inMail.sk
 
 
Mgr. Slavomíra Novotová Nov Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AB
Vedie krúžok: Príprava na VŠ
beriska@azet.sk
 
 
Ing. Pavol Ondriška Ond Rozvrh
Triedny učiteľ: II.E
Vedie krúžok: Šachový krúžok
pavol22@post.sk
 
 
PhDr. Edita Pružincová Pru Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.H
Vedie krúžok: Ruský jazyk pre maturantov
editapr@post.sk
 
 
Ing. Iveta Ronecová Ron Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
iwka217@azet.sk
Foto Mgr. Ján Sivák Siv Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Hasičský krúžok
jan.sivak@centrum.sk
 
 
Mgr. Peter Sokol Sok Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Avionika v praxi
sokolpetko@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Starke Ele Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
starkejulius@centrum.sk
 
 
Mgr. Július Starke Jul Rozvrh
Triedny učiteľ: I.AH
Vedie krúžok: Športové hry
starkejulius@centrum.sk
 
 
Rastislav Šulík Šul Rozvrh
Majster
sulikrastislav16@gmail.com
Foto Bc. Vladimír Toman Tom Rozvrh
Majster
toman.vlado59@gmail.com
 
 
Ing. Ľubomír Znášik Zna Rozvrh
Triedny učiteľ: I.E
lubomirznasik@lumatech.sk
Foto Dušan Žember Žem Rozvrh
Majster
Vedie krúžok: Propagácia a reklama
zember.tn@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.02.2018

Voľné miesta na našej škole

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 18.2.2018)
Filip Grofčík (IV.B)
Patrik Štrba (III.AB)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria