Prijímacie konanie

Možnosti štúdia

Letecké odbory

Odkaz na aktuality: https://www.facebook.com/SO%C5%A0-letecko-technick%C3%A1-Mechanik-lietadiel-1696370540578317/?fref=ts

3776 K 01  mechanik lietadiel - mechanika    

Obidva letecké odbory sú určené pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Štúdium je 4-ročné a poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. 
Absolventi obdržia  maturitné vysvedčenie a výučný list v príslušnom odbore. 

Študijný odbor je zameraný na údržbu, opravy a skúšky lietadiel ako sú: predletové a poletové ošetrenia, prehliadky a údržba podľa prevádzkových predpisov na odbavovacích plochách letísk i v dielňach, výkon prác pri stredných a generálnych opravách lietadiel.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi tohto odboru sa uplatňujú v leteckej prevádzke na letiskách, v štátnych i súkromných leteckých spoločnostiach, aerokluboch, vo výrobných a opravárenských leteckých podnikoch, ako aj u leteckých útvarov armády SR ako profesionálni vojaci. V súčasnosti čoraz väčší záujem o absolventov prejavujú aj  zahraničné letecké spoločnosti,  ktoré im ponúkajú veľmi výhodné finančné ohodnotenie.

Absolventi môžu pokračovať aj ďalej v štúdiu na civilných i vojenských vysokých školách.

3776 K 02  mechanik lietadiel - avionika

Študijný odbor je zameraný na zostavenie, nadstavenie, udržiavanie a opravovanie palubných lietadlových prístrojov a zariadení ako sú: prístroje a indikátory bezpečnosti letu, palubné rádiokomunikačné prostriedky, navádzacie systémy - radary, palubné rádionavigačné prostriedky, palubné počítače a ďalšie zariadenia, diagnostika systémov na lietadlách v prevádzke, obsluha špeciálnych skúšobných zariadení.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi tohto odboru sa uplatňujú v leteckej prevádzke na letiskách, u štátnych i súkromných leteckých spoločností, v aerokluboch, vo výrobných a opravárenských leteckých podnikoch, ako aj u leteckých útvarov armády SR ako profesionálni vojaci. V súčasnosti veľa našich absolventov pracuje aj v zahraničí u leteckých firiem, najmä v Rakúsku, Českej republike a vo Veľkej Británii, ktoré im ponúkajú veľmi dobré finančné ohodnotenie.
Mimo leteckých odborov sa absolventi uplatnia vo všetkých organizáciách zaoberajúcich sa výrobnou činnosťou najmä v merných strediskách pri kontrole a opravách meracích prístrojov. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na civilných i vojenských vysokých školách.

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 24.6.2018)
Andrej Krajčo (III.E)
Filip Majo (IV.H)
Ján Baláž (I.E)
Ján Feranec (III.DH)
Ján Holenda (IV.A)
Ján Kriško (I.AH)
Ján Kuchta (IV.H)
Ján Masaryk (I.N)
Ján Palušák (IV.B)
Pozajtra (Pondelok 25.6.2018)

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
    GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria