Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Kritéria prijatia žiakov na školu v školskom roku 2017/2018

V nižšie priloženom súbore nájdete kritéria pre prijatie žiakov na našu školu vo všetkých štúdijných a učebných odboroch pre školský rok 2017/2018.

Kriteria_prijatia_2017-2018.pdf

 

Narodeniny a meniny

Kontakt

  • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
    Legionárska 160, 911 04 Trenčín
    sekretariat.soslt@gmail.com
  • +421 032/6582326
    +421 032/6565411

Fotogaléria