O škole

História školy

Krátka história školy

 

 

    Stredná odborná škola letecko - technická v Trenčíne je jediná svojho druhu na Slovensku a pripravuje kvalifikovaných odborníkov v leteckých   profesiách. Okrem leteckých profesií pripravuje aj budúcich odborníkov pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Vzhľadom na špecifikum tejto školy bolo jej zriaďovateľom dlhé roky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 
V súčasnosti je zriaďovateľom školy REGIONÁLNY ÚRAD ŠKOLSKEJ SPRÁVY v Trenčíne.


    Vznik školy sa datuje od r. 1987, vtedy bola zriadená Federálnym ministerstvom obrany v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Dôležitým medzníkom pre učilište boli roky 1991 (škola sa stala samostatným právnym subjektom) a 1993 ( škola prešla z podriadenosti Federálneho ministerstva obrany do podriadenosti Ministerstva obrany SR). 
     
    Od založenia školy opustilo školské brány viac ako 2300 absolventov. Aj keď vo všeobecnosti po r. 1990 sa znížil záujem rodičov aj žiakov ZŠ o remeslá v stredných odborných školách a populácia obyvateľstva neustále klesá, SOŠ letecko - technická si stabilne udržiava záujem rodičovskej verejnosti i žiakov o získanie vzdelania v ponúkaných profesiách.
   
    V posledných desiatich rokoch študovalo v SOŠ LT každoročne 325 žiakov, čo zodpovedá takmer plnej kapacite učilišťa. Zároveň je to dôkaz, že o štúdium v tejto strednej školei je stále veľký záujem.
     V tomto školskom roku nastúpilo do 1. ročníka 84 nových žiakov a celkovo v ňom študuje 294 žiakov.
   
    SOŠ letecko - technická v Trenčíne má už roky dobrú povesť medzi rodičovskou verejnosťou. Je to najmä vďaka  atraktívnosti leteckých a automobilových odborov, ktoré táto škola ponúka žiakom, vďaka vysokokvalifikovaným odborníkom z radov učiteľov a majstrov, ale najmä vďaka dobrej odbornej pripravenosti absolventov na budúce povolanie, čo vlastnou spokojnosťou vyjadrujú aj ich súčasní zamestnávatelia na Slovensku i v zahraničí.

 

 

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria