Prijímacie konanie

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Adresa školyLegionárska 160, 911 04 Trenčín
Telefón+421 032/6582326
E-mailsekretariat.soslt@gmail.com
WWW stránkasoslt.edupage.org
ZriaďovateľOkresný úrad Trenčín

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Stanislav Malec03265654110904859099riaditel.soslt@gmail.com
ZRTEČIng. Ingrid Radilová 03265654070911407102radilova.soslttn@gmail.com
ZRTVIng. Jarmila Zavadilová 03265654050911507102zavadilova@zoznam,.sk
ZRPVIng. Tatiana Bitarovská03265654080911307102bitarovská@zoznam.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Július Starke
pedagogickí zamestnanciBc. Miroslav Charvát
  
  
ostatní zamestnanciPeter Červeňan
  
zástupcovia rodičov 
  
  
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Iveta Kováčiková
 JUDr. Ivana Salinková
 Ing. Gabriela Hrušovská
 PhDr. Mária Izraelová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Letecké odborné predmetyIng. Pavol KudláčekOVY 
Odborné predmetyIng. Viktor MihaľAUO, DOA, ASV, AUT, CDO, CEV 
Všeobecno-vzdelávacie predmetyMgr. Slavomíra NovotováFYZ, MAT, EKO, DEJ, OBN, EKO 
JazykyPaedDr. Monika KocifajováSJL, ANJ, NEJ, RUJ, FRA 
Elektrotechnické predmetyIng. Iveta RonecováELK, ELE, OVY, INF, EMR 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 294

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.AH31 
I.BD27 
I.E11 
I.N10 
II.A15 
II.AD15 
II.B23 
II.E12 
III.AB30 
III.DH20 
III.E20 
IV.A24 
IV.B28 
IV.H15 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAN2APIAUEAUTASVATCAUOAUO 1CDOCEVCUJCVMCST
I.AH 2,74             
I.BD 2,78             
I.E 3,27      3,18      
I.N 3 2,83           
II.A 2,13             
II.AD 2,93             
II.B 2,57             
II.E 3,5      2,75      
III.AB 2,47             
III.DH 2,8     3,6       
III.E        2,6      
IV.A 2,54             
IV.B 2,58             
IV.H               

TriedaCITDEJDOADOA1DOA2DMVDOGEKLEKLEKOEKOEKOEOREPOELM
I.AH 2,55             
I.BD 2,44             
I.E               
I.N             2,25 
II.A               
II.AD2,75             2,25
II.B               
II.E  2,92      2,42     
III.AB               
III.DH               
III.E  3,05      2,6     
IV.A         2,71     
IV.B         2,32     
IV.H         3,2    2,13

TriedaELZELNELPEATETSEOTEOTELTELT 1ELT 2ETVFRJFYZFYZGRS
I.AH       2,84    2,71  
I.BD       2,55    2,37  
I.E               
I.N            2,75  
II.A       2,27    1,87  
II.AD       3    2,6  
II.B 2,09     2,52    2,3  
II.E       2,92    2,5  
III.AB 1,56          2,03  
III.DH   3,1        2,7  
III.E       3,2       
IV.A            2,21  
IV.B 1,57          2,29  
IV.H            2,8  

TriedaINFINF 1INF 2KAJKAJKCJKNJKNJKRJLELOLALIELIE 1LIE 2LPP
I.AH1,19          2,57   
I.BD1,07             2,16
I.E1,73              
I.N   2    3      
II.A           1,47  2,13
II.AD           1,71  2,43
II.B           2,65  2,13
II.E               
III.AB           1,93  2,03
III.DH               
III.E               
IV.A         1,58 1,71  1,63
IV.B      3,75  1,89    2
IV.H        3,4      

TriedaLPP 1LPP 2LPJMATMATMTRMECMESMAEMEZMIKNBVNASNEJNE2
I.AH   3,27 3,17         
I.BD   2,73 3,05         
I.E   2,55           
I.N   3           
II.A  2,42,67           
II.AD  33,2           
II.B   3,17           
II.E   3,17           
III.AB  1,812,7           
III.DH   3,4    2,7      
III.E   2,5           
IV.A  2,392,75           
IV.B   2,79         3,5 
IV.H   2,6           

TriedaNTLOBNOLAOPXODKOVYOVY1OVY 1OVY 2ODYOADPTPPTCOIPPCV
I.AH 2,45   1,77         
I.BD 1,59   1,85         
I.E     1,91         
I.N 1,86 1,1           
II.A 1,8   1,27         
II.AD 2,13   1,67         
II.B 2   1,61         
II.E     1,42         
III.AB 1,67   1,37         
III.DH 2,2   1,6    3,31,93,5  
III.E 2,25   1,55         
IV.A2,38 2,5  1,25         
IV.B  2,67  1,5         
IV.H     1,87     1,272,53  

TriedaPRNPXAPRORUJSJLSPRSTTSTRSTN 1STN 2SUPTMCTNITPVTPVP
I.AH    3,261,16 2,75       
I.BD    2,891,11         
I.E    3,091,823,18        
I.N   3,173,57  2       
II.A    2,531,2         
II.AD    3,071,33         
II.B    2,911         
II.E    3,331,58         
III.AB    2,81,1 1,83       
III.DH   3,73,151,753,1        
III.E   3,52,91,55         
IV.A    3,251,13         
IV.B    3,181,43         
IV.H   3,53,81,332,8        

TriedaTCKTCKTMRTEJTECTEC1TEC 1TEC 2TEC 3TMOTCOTŠVTEVTEVOIT
I.AH3,03   2,84      1,52   
I.BD2,93   2,59      1,3   
I.E3,27          2,55   
I.N  3,38      2,71 2,29   
II.A    1,4      1,21   
II.AD    2      1,53   
II.B    1,39      1,43   
II.E3,67          1,58   
III.AB    1,7      1,37   
III.DH          31,55   
III.E           2,16   
IV.A    1,54      1,25   
IV.B    2,32      1,59   
IV.H          2,61,85   

TriedaTHFUCTUSPVYTVYTVKSZEKZENZERZETZYLZSTZáujmové vzdelávanie
I.AH             
I.BD         2,57   
I.E         3,64 3,82 
I.N             
II.A             
II.AD   1,25   2,88 3   
II.B             
II.E             
III.AB             
III.DH             
III.E             
IV.A             
IV.B             
IV.H             

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.AH31271831310
I.BD27151911200
I.E1110820140
I.N1012403000
II.A1537500110
II.AD15131100120
II.B23351500000
II.E12001200130
III.AB305101500110
III.DH20021710360
III.E20031610340
IV.A24281202000
IV.B28342010250
IV.H15021111110

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.AH31283492,71279091,26441,45
I.BD27195473,77193372,96210,81
I.E112441221,911937176,0950445,82
I.N1045463,3645463,3600,00
II.A151755117,001690112,67654,33
II.AD15148799,13139693,07916,07
II.B232503108,832466107,22371,61
II.E121699141,581407117,2529224,33
III.AB303636121,203451115,031856,17
III.DH203393169,652688134,4070535,25
III.E202678133,902399119,9527913,95
IV.A242918126,372852123,56662,80
IV.B284473159,753965141,6150818,14
IV.H151827125,161625111,5420213,61

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB148(47/1)52,49%4667,28%46151210712,2745
Anglický jazykB22(1/1)67,90%2100,00%22    1,002
Matematika 1(1/0)60,00%1         
Nemecký jazykB14(4/0)34,15%447,50%4 22  2,504
Praktická časť odbornej zložky 69(67/2)           
Ruský jazykB115(15/0)50,82%1441,43%14 553 2,8513
Slovenský jazyk a literatúra 69(67/2)47,92%6950,61%695222610 2,6563
Teoretická časť odbornej zložky 69(67/2)    2221147 2,0964

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 69(67/2)461553 1,4969

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.AH3776 K mechanik lietadielmechanika
I.BD3776 K mechanik lietadielavionika
I.E2487 H autoopravármechanik
I.N2414 L strojárstvovýroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
II.A3776 K mechanik lietadielmechanika
II.AD3776 K mechanik lietadielmechanika
II.B3776 K mechanik lietadielavionika
II.E2487 H autoopravármechanik
III.AB3776 K mechanik lietadielmechanika
III.DH2697 K mechanik elektrotechnikautoelektronika
III.E2487 H autoopravármechanik
IV.A3776 K mechanik lietadielmechanika
IV.B3776 K mechanik lietadielavionika
IV.H2447 K mechanik hasičskej techniky 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Šport     
Kalokagatia35.   
cezpoľný beh33.   
futbal129.   
bedminton45. a 7. miesto   
stolný tenis27.   
volejbal dievčatá86.   
silná ruka52 x 1. miesto, 1x 3 misto1x 3. misto  
volejbal chlapci81.   
futsal108.   
halové veslovanie6 2., 4. a 5. miesto  
basketbal103.   
florbal88.   
branný súboj SŠ61.   
silový päťboj5 1.1. 
atletika103x1. miesto, 3 x 3.miesto1 x 2. miesto, 2 x 3. miesto  
      
SOČ34. miesto   
Autoopravár junior1 3. miesto8. miesto 
Zenit v elektrotechnike2    
Požiarne schody Žilina4    
Tímový záchranár ŽU ZA  7. miesto  
Súťaž DHZ Soblahov 3. miesto   
      
Testovanie PISA 2018     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Výlety a exkurzie :

divadelné predstavenie Ťapákovci

Múzeum VIDA Brno

Trenčiansky hrad

Môzeum kolies

Trenčianske múzeum

Letisko Piešťany - VHM

LOTN

Aircraft Industries Kunovice

2 x Austrian Technic Bratislava

Výstava Učeň

Robotické dni TN

ELOSYS

Autosalón Nitra a Bratislava

Fireco TN

Medzinárodný strojárenský veletrh Brno

Prednášky

Aj učiť sa treba učiť - pre 1. ročníky

Drogy, smutný raj

Ochrana zdravia a boj proti obezite

Boj proti kriminalite a šikanovaniu + preventívna protidrogová akcia v spolupráci s PZ SR

Na pionieri cez Afriku - Marek Slobodník

Prezentácia na verejnosti

Žiaci školy sa zúčastnili na akcii Hodina deťom

V spolupráci s OSSR sme zozganizovali branný pretek SŠ pre SŠ celého kraja

Výstava Da Vinci na Trenčianskom hrade kde sme obohatili výstavu o množstvo exponátov. Pri začatí výstavy žiaci školy predvádzali ukážky lietania modelov lietadiel.

Automobilová junior akadémia 2018 kedy sme v snahe spropagovať strojárske odbory v spolupráci s Trenčianskou univerzitov A. Dubčeka hostili 40 detí.

Propagácia dopravných odborov v Martine, kedy škola, v spolupráci s rodičmi zabezpečila aj možnosť posadiť sa do skutočného vetroňa.

V spolupráci s firmov Motor Car Mercedes výstava Stredoškolák.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola zabezpečovala pre žiakov teoretické a praktické vyučovanie. Ubytovanie bolo zabezpečené v internáte Dopravnej akadémie a Športového gymnázia. Teoretická príprava prebiehala v klasických i odborných učebniach, z ktoré sú vybavené digitálnou technikou.

Počas roka sa darilo v spolupráci s leteckou verejnosťou vybavovať školu učebnými pomôckami, napr. záchranné prostriedky v lietadlách, prístroje a avionické prostriedky lietadiel a pod. Vlastnými silami sa podarilo vytvoriť rez turbohriadeľového motora GTD 350, ktorí pomôže slepšiť výuku odborných leteckých predmetov. Pri vzdelávaní sme naďalej spolupracovali s LO TN, ktoré nám umožňujú vzdelávať žiakov i v oblastiach. na ktoré SOŠ nemá potrebné vybavenie. To isté sa podarilo pri vyučovaní automobilových profesií, kedy nám firma Mercedes poskytla na výuku elektromobil mercedes i s potrebným výkladom a jazdnými ukážkami vozidla. Tá istá firma nám za symbolickú cenu darovala zdvihák, ktorý čaká na vhodné priestory na zabudovanie.

Pre žiakov školy ale i pre verejnosť v rámci náborov slúži novopostavený letecký simulátor, zhotovený žiakom 4.B triedy v spolupráci s MOV.

Koncom školského roka SOŠ dostala od MV SR hasičské vozidlo DENIS, ktoré je určené na výučbu mechanikov hasičskej techniky i autoopravárov. Vozidlo je schopné spolupráce s profesionálnymi i dobrovoľnými hasičskými zbormi.

Žiaci v študijnom odbore MHT poskytovali súčinnosť s OR HaZZ v Trenčíne pri cvičeniach profesionálnych hasičov a záchranných zložiek.

Koncom školského roka sa podarilo vďaka ušetreným finančným prostriedkom zrekonštruovať dielňu pre mechanikov lietadiel, ktorá vznikla po výmene majetku medzi školou a LOTN. Vďaka tejto výmene OV prebieha už iba v dvoch budovách, čo prienieslo úsporu na nájme a prinesie úsporu i na energiách.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Príjmy celkom : 907 439

z toho so ŠR 871 154

kapitálové 18 966

vlastné zdroje, prenájom moduly 17 316

2 % daní 1418,44

ZRPŠ 5620,00

Výdavky celkom

z toho na mzdy 520 823

odvody do poišťovní 187 975

materiál, energie a stravné 198 638

štipendiá 1730,14

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Stanovené ciele sa podarilo splniť. I napriek celkovej situácií v školstve sa darí udržiavať úroveň prípravy študentov na budúce povolania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Škola má dobrú povesť medzi jednotlivými zamestnávateľmi. Intenzívne pokračuje vzájomná spolupráca.

Medzi nedostatky patrí menší počet žiakov, ktorí sa na školu hlásia, hlavne v odbore autoopravár mechanik. Problémom je dlhodobý nezáujem žiakov o tieto odbory ale i snaha rodičov za každú cenu dať svoje dieťa na maturitný odbor, hoci na základnej škole dosahuje priemerných až podpriemerných výsledkov. Ďalšou príčinou nezáujmu je aj úsilie niektorých výchovných poradcov na základných školách. Mnohokrát je to spôsobené aj ich nie veľkým prehľadom o školách a nezáujmom o kvalitné výchovné poradenstvo.

SOŠ LT aj naďalej bude pokračovať v náboroch a budeme sa snažiť priblížiť našu prácu na výstavách a osobných kontaktoch s rodičmi v rámci rodičovských združení.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Uplatnenie žiakov SOŠ LT je na veľmi dobrej úrovni. Počas školského roka školu navštívili viacerí zamestnávateliia, ktorí ponôkali prácu žiakom 4. ročníkov. Medzi najväčších patria letecké firmy JOB Air Ostrava. Czech Technic Praha, Austrian technic Bratislava a nemecká Lufthansa technics. v elektrotechnických odboroch ponuku práce vyslovila fi Hella a Emerson. Pri automobilových profesiách ponúkajú zamestnanie takmer všetky autorizované servisy v Trenčíne a blízkom okolí, ktorí intenzívne žiadajú už mladších žiakov. Nezáujem žiakov základných škôl o tieto profesie však bráni škole poskytovať dostatok budúcich zamestnancov.

Nezamestnanosť žiakov SOŠ LT podľa posledných štatistík MŠ SR :

september 2017 7,1%

máj 2018 1,1 %

2447 H 01 autoopravár mechanik 12,1 4,6

2697 K mechanik elektrotechnik 15,2 4,4

2447 K mechanik hasičskej techniky 14,0 5,5

3776 K 01 mechanik lietadiel 7,5 1,9

3776 K 02 mechanik lietadiel avionik 7,3 0

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky SOŠ letecko-technickej sú dobré. Škola sa nachádza v okrajovej časti Trenčianských Biskupíc mimo hlavných ťahov ciest a inej dopravy. Priestory školy sú zrekonštruované, čisté.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Avionika v praxi13 Mgr. Peter Sokol
Hasičský krúžok25 Mgr. Ján Sivák
Konštrukcie leteckej techniky22 Ing. Pavol Kudláček
Nemecký jazyk9 Mgr. Mária Hojstričová
Odborná letecká angličtina19 Ing. Stanislav Malec
Práca s počítačom17 Mgr. Pavol Kubala
Praktický marketing22 Ing. Jarmila Zavadilová
Príprava na VŠ17 Mgr. Slavomíra Novotová
Propagácia a reklama20 Dušan Žember
Ruský jazyk pre maturantov15 PhDr. Edita Pružincová
Slovenský jazyk pre maturantov15 Mgr. Ľubica Mahríková
Šachový krúžok23 Ing. Pavol Ondriška
Športové hry24 Mgr. Július Starke

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci rodičia sú o priebehu vzdelávania na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi.Majú možnosť priebežne sledovaťštudijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e - mailom. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom so strany rodičovskej verejnosti.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

SOŠ LT počas roka 2 x zorganizovala Deň otvorených dverí, o ktoré bol pomerne veľký záujem. Zúčastnili sme sa rôznych akcií a výstav, kde sa snažíme priblížiť našu školu širokej verejnosti. Neustále sa nám zlepšuje spolupráca so zamestnávateľmi.

Záver

Vypracoval: Ing. Stanislav Malec

V Trenčíne, 21. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.8.2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 25.3.2019)
Peter Vacula (I.A)
Marián Hodulík (I.BD)
Marián Husár (IV.AB)
Pozajtra (Streda 27.3.2019)
Štefan Adam Sulík (I.BD)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria