Prijímacie konanie

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Adresa školyLegionárska 160, 911 04 Trenčín
Telefón+421 032/6582326
E-mailsekretariat.soslt@gmail.com
WWW stránkasoslt.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Stanislav Malec03265654110904859099riaditel.soslt@gmail.com
ZRTEČIng. Ingrid Radilová 03265654070911407102radilova.soslttn@gmail.com
ZRTVIng. Jarmila Zavadilová 03265654050911507102zavadilova@zoznam,.sk
ZRPVIng. Tatiana Bitarovská03265654080911307102bitarovská@zoznam.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Július Starke
pedagogickí zamestnanciBc. Miroslav Charvát
  
  
ostatní zamestnanciPeter Červeňan
  
zástupcovia rodičovDana Rozembergová
 Jana Ondrišková
 Juraj Jánošík
  
zástupca zriaďovateľaMgr. Iveta Kováčiková
 JUDr. Ivana Salinková
 Ing. Gabriela Hrušovská
 PhDr. Mária Izraelová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
    
Odborné predmetyIng. Viktor MihaľAUO, DOA, ASV, AUT, CDO, CEV 
Všeobecno-vzdelávacie predmetyMgr. Slavomíra NovotováFYZ, MAT, EKO, DEJ, OBN, EKO 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 272

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A24 
I.BD24 
I.E15 
II.A19 
II.B18 
II.DH15 
II.E8 
II.N5 
III.AD28 
III.B23 
III.E13 
I.N10 
IV.AB30 
IV.DH19 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 143/5

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 16/0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 122/3

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 97/3

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 92/0


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAN2APIAUEAUTASVATCAUOAUO 1CDOCEVCUJCVMCST
I.A 2,21 1,54           
I.BD 2,25 2           
I.E 2,38      2,57      
II.A 1,95             
II.B 2,83             
II.DH 3,07             
II.E 2,38      2,75      
II.N 3 1,6           
III.AD 2,33     3,86       
III.B 2,26             
III.E 3,27      2,58      
I.N   2,5           
IV.AB 2,48             
IV.DH 3,22     3,22       

TriedaCITDEJDOADOA1DOA2DMVDOGEKLEKLEKOEKOEKOEOREPOELM
I.A 2,46             
I.BD 2,83             
I.E               
II.A               
II.B               
II.DH3,43             2,71
II.E  2,38      2,88     
II.N             2,8 
III.AD               
III.B               
III.E  2,83      3,55     
I.N             3,3 
IV.AB         2,62     
IV.DH         3,42    2,67

TriedaELZELNELPEATETSEOTEOTELTELT 1ELT 2ETVFRJFYZFYZGRS
I.A       2,96    2,08  
I.BD       3,22    2,22  
I.E               
II.A       2,84    2,21  
II.B 2,06     2,17    1,94  
II.DH            2,47  
II.E       3    2,13  
II.N            2,2  
III.AD   2,57        2,26  
III.B 2,26          1,91  
III.E       3       
I.N            2,9  
IV.AB 1,56          1,9  
IV.DH   3,113,22       3,16  

TriedaINFINF 1INF 2KAJKAJKCJKNJKNJKRJLELOLALIELIE 1LIE 2LPP
I.A           3   
I.BD1,17             2,28
I.E2,33              
II.A           2,16  2,47
II.B           2,17  2
II.DH               
II.E               
II.N   3    3,25      
III.AD           2,25  2,2
III.B           1,87  2,17
III.E               
I.N               
IV.AB         2 1,85  1,31
IV.DH   3,22    3,9      

TriedaLPP 1LPP 2LPJMATMATMTRMASMECMESMAEMEZMIKNBVNASNEJ
I.A   2,92  3,25        
I.BD   3,13  3,56        
I.E   3,2           
II.A  2,952,95           
II.B   3,06           
II.DH   3,27           
II.E   3,25           
II.N   2,8           
III.AD  1,52,96     2,14     
III.B   3           
III.E   2,45           
I.N   3           
IV.AB  2,22,83           
IV.DH   3,68     2,44     

TriedaNE2NTLOBNOLAOPXODKOVYOVY1OVY 1OVY 2ODYOADPTPPTCOIP
I.A  1,79   1,83        
I.BD  2,17   2,17        
I.E      1,6        
II.A  2,05   1,74        
II.B  1,67   1,06        
II.DH  1,73   1,8      3 
II.E      1,88        
II.N    1,2          
III.AD  1,81   1,63    2,71   
III.B  1,78   1,52        
III.E  3,09   1,92        
I.N  3,6 1,2          
IV.AB 2 2,1  1,34        
IV.DH      1,74    3,441,83,2 

TriedaPCVPRNPXAPRORUJSJLSPRSTTSTRSTN 1STN 2SUPTMCTNITPV
I.A     31,13        
I.BD     2,921,42        
I.E     3,131,22,87       
II.A     2,371        
II.B     2,221        
II.DH     3,471,22,5       
II.E     2,751,75        
II.N    3,53,6  1,8    3,2 
III.AD     2,781,22 2,15      
III.B     2,651,09 2,48      
III.E     3,551,91        
I.N    3,83,4  2,8      
IV.AB     3,11,1        
IV.DH    3,753,741,843,5       

TriedaTPVPTCKTCKTMRTEJTECTEC1TEC 1TEC 2TEC 3TMOTCOTŠVTEVTEV
I.A 2,92   2,38      1,22  
I.BD 3,17   2,92      1,35  
I.E 3,67          1,86  
II.A     1,26      1,53  
II.B     2      1  
II.DH           2,631,36  
II.E 3          1,63  
II.N   3,2      1,8 2  
III.AD     1,32      1,62  
III.B     2,17      1,39  
III.E            1,64  
I.N   3,4      2,2 2  
IV.AB     1,24      1,27  
IV.DH           31,37  

TriedaOITTHFUCTUSPVYTVYTVKSZEKZENZERZETZYLZSTZáujmové vzdelávanie
I.A              
I.BD          2,33   
I.E          3,4 3,8 
II.A              
II.B              
II.DH    2,14   3,57 2,71   
II.E              
II.N              
III.AD              
III.B              
III.E              
I.N              
IV.AB              
IV.DH              

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A24261600110
I.BD24301902410
I.E1503831100
II.A19431110000
II.B18261000000
II.DH15111300300
II.E810610030
II.N902403000
III.AD28771302030
III.B23641210200
III.E13011200240
I.N10001000000
IV.AB305111310110
IV.DH19011231840

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A24182075,83180375,13170,71
I.BD242624,75114,402606,75113,61180,79
I.E151910136,431874133,86362,57
II.A19124265,37123264,84100,53
II.B18115564,17115464,1110,06
II.DH151648109,871625108,33231,53
II.E81305163,251182147,7512415,50
II.N9138415384193,425628,4
III.AD28261296,74245590,931575,81
III.B232806122,002782120,96241,04
III.E131789137,61119992,2359045,38
I.N101182118,201139113,90434,30
IV.AB30295098.3274091,31655,5
IV.DH194195220,783351176,3684444,42

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB137(34/3)51,20%3663,00%3591396 2,3237
Anglický jazykB21(0/1)53,30%180,00%11    1,001
Praktická časť odbornej zložky 48(44/4)           
Ruský jazykB110(10/0)53,70%942,78%91243 2,9010
Slovenský jazyk a literatúra 48(44/4)42,22%4851,07%47610248 2,7148
Teoretická časť odbornej zložky 48(44/4)    1911117 2,1348

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 48(44/4)33861 1,4848

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A3776 K mechanik lietadielmechanika
I.BD2697 K mechanik elektrotechnikautoelektronika
I.E2487 H autoopravármechanik
II.A3776 K mechanik lietadielmechanika
II.B3776 K mechanik lietadielavionika
II.DH2697 K mechanik elektrotechnikautoelektronika
II.E2487 H autoopravármechanik
II.N2414 L strojárstvovýroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
III.AD3776 K mechanik lietadielmechanika
III.B3776 K mechanik lietadielavionika
III.E2487 H autoopravármechanik
I.N2487 H autoopravármechanik
IV.AB3776 K mechanik lietadielmechanika
IV.DH2697 K mechanik elektrotechnikautoelektronika

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP2712  
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02727
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu0027

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Volejbal chlapci 3.    
volejbal dievčatá 6.    
hádzaná chlapci 1.    
basketbal chlapci 3.    
florbal chlapci 7.    
snowboarding   7. a 10.  
hádzaná chlapci  3.   
silový päťboj 1. 2.  
atletika 2x2., 3x3.    
Branný pretek MO SR 2.    
       
Zenit ME  2. a 8.   
Autoopravár Junior  2.   
SOČ  1.3.   
Požiarne schody ZA6     
Tímový záchranár PCH6     
súťaž železný hasič BN611.    
súťaž DHZ Ivanovce6     
Medzinárodné cvičenie6     
zložiek IZS      
       
majster rétor2     
mladý prekladateľ20     
OAJ      
ZENIT ME22. a 8.    
Autoopravár Junior2 2.  postup do celoslovenského
SOŠ MLM21.2.   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Exkurzie a besedy

LOTN

motorová skúška vrtuľníka Mi17 LOTN

Dopravné krídlo Kuchyňa

nácvik evakuácie osôb + múzeum hasičskej techniky, hasičská stanica Martin

Ukážka a spôsob využitia hasiaceho prostriedku Prominer v Soblahove.

Medzinárodný strojárenský veletrh Brno

Autosalón NR, BA

Knižnica Michala Rešetku TN

Divadelné predstavenie "Smrť sa volá Engelchen" ZA

Beseda na tému Sexuálna výchova

Letecké múzeum Košice

Mestské múzeum Trenčín

Anglické predstavenie v divadle v Žiline

Beseda s políciou : Kriminalita mládeže

návšteva súdneho pojednávania

beseda o drogách : Slovensko bez drog

Spoznávaj vedu - hodina pokusov z fyziky

Výchovný koncert: 13. komnata - protidrogová tématika

Trenčianske múzeum: prednáška o vzniku mesta

Verejná knižnica Michala Rešetku : beseda o trestnej činnosti, ktorej sa dopúšťa mládež

Galéria M A Bazovského: výchova k umeniu

Osvienčim/Brezinka - Auschwitz - Birkenau

Prednáška s dizajnérkou lietajúceho auta.Prednáška Mareka Slobodníka na tému Z Indie až domov

Návšteva múzea a hasičskej stanice v Martine

Autosalón NR, BA

Medzinárodný strojárenský veletrh Brno

Prezentácia na verejnosti

V spolupráci s firmov Motor Car Mercedes výstava Stredoškolák.

Motor Car vykonal pre žiakov a učiteľov školy prednášku o elektromobiloch priamo v ich výukových priestoroch.

Prezentácia na akciách, ktoré majú za úlohu pomôcť žiakom končiacich ročníkov ZŠ vybrať si školu : Myjava, Senica, Žilina, Martin, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Zvolen

Lyžiarsky kurz Hruštín

Žiaci MHT sa poddieľali na renovácií historickej aj súčasnej hasičskej techniky.

Žiaci MHT vykonávali ukážky činnosti hasičskej jednotky na Dni otvorených dverí TSK, pomáhali pri príprave priestorov a organizácií odovzdávania protipovodňových vozíkov.

Žiaci MHT sa poddieľali na organizácií výstavy FIRECO, vykonávali ukážky činnosti hasičskej jednotky na MDD v Opatovciach a tiež vykonávali súčinnosť so zložkami IZS na športovom dni pre deti ZŠ Svinná.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

SOŠ LT bola zapojená v celoslovenskom projekte Duálne vzdelávanie žiakov stredných škúl. V spolupráci so zamestnávateľmi sa projektu zúčastnilo 12 žiakov učebného odboro 2487 Autoopravár mechanik.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

18.6. - 20.6 Tématická inšpekcia - realizácia záverečných skúšok v systéme duálneh o vzdelávania.

Inšpekcia skonštatovala, že záverečné skúšky prebehli v súlade s platnou legislatívou.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola zabezpečovala pre žiakov teoretické a praktické vyučovanie. Ubytovanie bolo zabezpečené v internáte Dopravnej akadémie a Športového gymnázia. Teoretická príprava prebiehala v klasických i odborných učebniach, z ktoré sú vybavené digitálnou technikou.

Počas roka sa darilo v spolupráci s leteckou verejnosťou vybavovať školu učebnými pomôckami, napr. záchranné prostriedky v lietadlách, prístroje a avionické prostriedky lietadiel a pod. Pri vzdelávaní sme naďalej spolupracovali s LO TN, ktoré nám umožňujú vzdelávať žiakov i v oblastiach. na ktoré SOŠ nemá potrebné vybavenie. To isté sa podarilo pri vyučovaní automobilových profesií, kedy nám firma Mercedes poskytla na výuku elektromobil mercedes i s potrebným výkladom a jazdnými ukážkami vozidla. .

V priebehu školského roka sa podarilo zrekonštruovať fasádu na budovách odborného výcviku. Pre žiakov v leteckých profesiách sme vytvorili novú dielňu pre prácu s kompoitovými materiálmi.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Príjmy celkom 897 015 e

Príjmy zo štátneho rozpočtu 883 640

vlastné zdroje (skúšky z modulov, prenájom telocvične) 14 375

Výdavky

Mzdy 527 083

odvody 195 550

energie, materiál, stravné 174 382

...

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Stanovené ciele sa podarilo splniť. I napriek celkovej situácií v školstve sa darí udržiavať úroveň prípravy študentov na budúce povolania.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Škola má dobrú povesť medzi jednotlivými zamestnávateľmi. Intenzívne pokračuje vzájomná spolupráca.

Medzi nedostatky patrí menší počet žiakov, ktorí sa na školu hlásia, hlavne v odbore autoopravár mechanik. Problémom je dlhodobý nezáujem žiakov o tieto odbory ale i snaha rodičov za každú cenu dať svoje dieťa na maturitný odbor, hoci na základnej škole dosahuje priemerných až podpriemerných výsledkov. Ďalšou príčinou nezáujmu je aj úsilie niektorých výchovných poradcov na základných školách. Mnohokrát je to spôsobené aj ich nie veľkým prehľadom o školách a nezáujmom o kvalitné výchovné poradenstvo.

SOŠ LT aj naďalej bude pokračovať v náboroch a budeme sa snažiť priblížiť našu prácu na výstavách a osobných kontaktoch s rodičmi v rámci rodičovských združení.

Počas školského roka sme prešli auditom EASA, ktorý konštatoval, že škola má zastaralé vybavenie pre mechanikov lietadiel. I napriek žiadostiam k zriaďovateľovi, MOSR, MV SR sa nepodarilo žiadnu modernú techniku získať. Pri modernizácií vybavenia nám tak ostáva spoľahnúťsa na pomoc bývalých žiakov.

SOŠ LT si zatiaľ i napriek krátkemu prerušeniu udržiava povolenie organizácie pre výcvik údržby mechanikov lietadiel podľa civilných predpisov. V školskom roku 2018/2019 sme odskúšali 239 žiakov, z ktorých 197 bolo úspešných. Celková úspešnosť bola 82,4%.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Uplatnenie žiakov SOŠ LT je na veľmi dobrej úrovni. Počas školského roka školu navštívili viacerí zamestnávateliia, ktorí ponôkali prácu žiakom 4. ročníkov. Medzi najväčších patria letecké firmy JOB Air Ostrava. Czech Technic Praha, Austrian technic Bratislava a írsky RYANAIR. v elektrotechnických odboroch ponuku práce vyslovila fi Hella a Emerson. Pri automobilových profesiách ponúkajú zamestnanie takmer všetky autorizované servisy v Trenčíne a blízkom okolí, ktorí intenzívne žiadajú už mladších žiakov. Nezáujem žiakov základných škôl o tieto profesie však bráni škole poskytovať dostatok budúcich zamestnancov.

Nezamestnanosť žiakov SOŠ LT podľa posledných štatistík MŠ SR :

september 2017 6,4

máj 2018 0,5

september 2018 máj 2019

2447 H 01 autoopravár mechanik 10 3,1

2697 K mechanik elektrotechnik 12,3 3,3

2447 K mechanik hasičskej techniky 16,9 4,1

3776 K 01 mechanik lietadiel 0 1,8

3776 K 02 mechanik lietadiel avionik 9,8 0

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky SOŠ letecko-technickej sú dobré. Škola sa nachádza v okrajovej časti Trenčianských Biskupíc mimo hlavných ťahov ciest a inej dopravy. Priestory školy sú zrekonštruované, čisté, priestory školy sú pravidelne maľované.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický dramatický krúžok13 Mgr. Dana Mihulová
Avionika v praxi0 Mgr. Peter Sokol
Diagnostika a tuning24 Mgr. Jozef Holúbek
Elektrotechnická spôsobilosť10 Ing. Iveta Ronecová
Florball15 Mgr. Július Starke
Hasičský krúžok5 Mgr. Ján Sivák
Konštrukcie leteckej techniky0 Ing. Pavol Kudláček
Krok za krokom k maturite 3 Mgr. Ľubica Mahríková
Modelársky24 Rastislav Šulík
Nemecký jazyk0 Mgr. Mária Hojstričová
Odborná letecká angličtina0 Ing. Stanislav Malec
Práca s počítačom25 Mgr. Pavol Kubala
Praktický marketing0 Ing. Jarmila Zavadilová
Príprava na VŠ3 Mgr. Slavomíra Novotová
Propagácia a reklama22 Dušan Žember
Ruský jazyk pre maturantov2 PhDr. Edita Pružincová
Ruský jazyk pre začiatočníkov0 PhDr. Edita Pružincová
Slovenský jazyk pre maturantov0 Mgr. Mária Hojstričová
Šachový krúžok13 Ing. Pavol Ondriška
Športové hry17 Mgr. Elena Starke

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci rodičia sú o priebehu vzdelávania na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi.Majú možnosť priebežne sledovaťštudijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e - mailom. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom so strany rodičovskej verejnosti.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

SOŠ LT počas roka 2 x zorganizovala Deň otvorených dverí, o ktoré bol pomerne veľký záujem. Zúčastnili sme sa rôznych akcií a výstav, kde sa snažíme priblížiť našu školu širokej verejnosti. Neustále sa nám zlepšuje spolupráca so zamestnávateľmi.

Žiaci v študijnom odbore MHT poskytovali súčinnosť s OR HaZZ v Trenčíne pri cvičeniach profesionálnych hasičov a záchranných zložiek.

Záver

Vypracoval: Ing. Stanislav Malec

V Trenčíne, 23. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 11.7.2020)
Viktória Forgáčová (II.BD)
Pozajtra (Pondelok 13.7.2020)
Marián Hodulík (II.BD)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria