Prijímacie konanie

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Ondriška
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Novotová
I.DH Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Kováčiková
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Viktor Mihaľ
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Kudláček
Učebňa Uč. č. 7
II.BD Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Edita Pružincová
Učebňa Uč. č. 42
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Tatiana Bitarovská
Učebňa Uč. č. 9
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Július Starke
Učebňa Uč. č. 41
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Mihulová
Učebňa Uč. č. 30
III.DH Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Starke
Učebňa Uč. č. 37
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Znášik
Učebňa Uč. č. 5
IV.AD Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Hojstričová
Učebňa Uč. č. 6
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Ronecová
Učebňa Uč. č. 10
II.N Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Mahríková
Učebňa Uč. č. 4

© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2020

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 11.7.2020)
Viktória Forgáčová (II.BD)
Pozajtra (Pondelok 13.7.2020)
Marián Hodulík (II.BD)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria