Prijímacie konanie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Stanislav Malec Mlc Rozvrh
Riaditeľ
stanislavmalec@centrum.sk
 
 
Ing. Tatiana Bitarovská Bit Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.E
bitarovska@zoznam.sk
 
 
Ing. Jarmila Zavadilová Zav Rozvrh
Zástupkyňa
zavadilova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Mária Hojstričová Hoj Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AD
hojstricovamaria@centrum.sk
 
 
Mgr. Jozef Holúbek Hlb Rozvrh
Majster
holubek64@gmail.com
 
 
Bc. Miroslav Charvát Char Rozvrh
Majster
charvat.soslt@gmail.com
 
 
Ing. Zdenek Ježek Jžk Rozvrh
Učiteľ
jezekz@gmail.com
 
 
Ing. Mojmír Jiřikovský Jir Rozvrh
Učiteľ
jirikovsky@centrum.sk
 
 
Ing. Zdeněk Kopecký Kop Rozvrh
Učiteľ
kopeckyz333@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Kotlárik Kot Rozvrh
Majster
jankotlarik@centrum.sk
 
 
Ing. Ľudmila Kováčiková Kov Rozvrh
Triedna učiteľka: I.DH
lida.kovacik@gmail.com
 
 
Ing. Pavol Kudláček Kud Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
kudlo@post.sk
 
 
Mgr. Ľubica Mahríková Mah Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
Lubicamahrikova@gmail.com
 
 
Ing. Viktor Mihaľ Mih Rozvrh
Triedny učiteľ: I.E
mihalv@stonline.sk
Foto Mgr. Dana Mihulová Mih Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
irsko@inMail.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Mujgoš Muj Rozvrh
Učiteľ
mujgos@gmail.com
 
 
Mgr. Slavomíra Novotová Nov Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
beriska@azet.sk
 
 
Ing. Pavol Ondriška Ond Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
pavol22@post.sk
 
 
PhDr. Edita Pružincová Pru Rozvrh
Triedna učiteľka: II.BD
editapr@post.sk
 
 
Ing. Iveta Ronecová Ron Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
iwka217@azet.sk
Foto Mgr. Ján Sivák Siv Rozvrh
Majster
jan.sivak@centrum.sk
 
 
Mgr. Peter Sokol Sok Rozvrh
Majster
sokolpetko@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Starke Ele Rozvrh
Triedna učiteľka: III.DH
starkejulius@centrum.sk
 
 
Mgr. Július Starke Jul Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
starkejulius@centrum.sk
 
 
Rastislav Šulík Šul Rozvrh
Majster
sulikrastislav16@gmail.com
Foto Bc. Vladimír Toman Tom Rozvrh
Majster
toman.vlado59@gmail.com
 
 
Ing. Ľubomír Znášik Zna Rozvrh
Triedny učiteľ: III.E
luboznasik@gmail.com
Foto Dušan Žember Žem Rozvrh
Majster
zember.tn@centrum.sk

© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2020

Voľné miesta na našej škole

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 11.7.2020)
Viktória Forgáčová (II.BD)
Pozajtra (Pondelok 13.7.2020)
Marián Hodulík (II.BD)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria