PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jozef Holúbek Moderné prezentačné nástroje v edukácií 15 30
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Ing. Tatiana Bitarovská Powetpoint v edukačnom procese 15 61
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných a stredných školách 8
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Jarmila Zavadilová Moderné prezenčné a grafické softwarové aplikácie a ichn využitie v oblasti nových interaktívnych foriem 15 30
Rozvoj digitgálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Mária Hojstričová Využívanie IT a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15 90
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Moderné prezentačné a grafické softvarové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestancov 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Mojmír Jiřikovský Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15 75
Vzudelávanie učiteľov zakladnýách a streených škôl v oblasti všeobecnej počítačovej gramotnosti 15
Vzdelávanie pedagog.zam.ZŠ a SŠ v oblasti komunikačnýchn zručností, psychológie 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Príprava textových a elektronických štúduijnych materiálov pre pedagogických zamestancov 15
PaedDr. Ján Kotlárik Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 30
Moderné prezenčné nástroje v edukácií 15
Ing. Ľudmila Kováčiková Myšlienkové mapy v edukácii 15 60
Moderné prezenčné nástroje v edukácií 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Viktor Mihaľ Powetpoint v edukačnom procese 15 60
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Mihulová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 69
Koordinátor drogovej prevencie 39
Powetpoint v edukačnom procese 15
Mgr. Slavomíra Novotová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Pavol Ondriška Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Práca s údajmin v prostredí Microsoft Exel 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Iveta Ronecová Powetpoint v edukačnom procese 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Ján Sivák Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 30
Moderné prezenčné nástroje v edukácií 15


© aScAgenda 2023.0.1376 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2022

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria