Prijímacie konanie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Tatiana Bitarovská Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 61
Powetpoint v edukačnom procese 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných a stredných školách 8
Ing. Jarmila Zavadilová Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8 8
Mgr. Mária Hojstričová Powetpoint v edukačnom procese 15 60
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využívanie IT a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Bc.Miroslav Charvát Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 24
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Ing. Zdenek Ježek Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 12
Ing. Ľudmila Kováčiková Myšlienkové mapy v edukácii 15 30
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Mgr. Pavol Kubala Tvorba maturitných tém odborných predmetov 8 63
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Ing. Pavol Kudláček Mechatroniak 25 84
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Využívanie IKT vo vyučovaní 25
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Nové trendy v pneumatike 10
Ing. Viktor Mihaľ Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 60
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Dana Mihulová Powetpoint v edukačnom procese 15 69
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Slavomíra Novotová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
Powetpoint v edukačnom procese 15
Ing. Pavol Ondriška Využívanie IKT vo vyučovaní 25 73
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Využívanie školskéhoinformačného systému vo vzdelávacom procese ZŠ a SŠ 8
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
PhDr. Edita Pružincová Powetpoint v edukačnom procese 15 15
Ing. Iveta Ronecová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 60
Powetpoint v edukačnom procese 15
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese 15
Mgr. Elena Starke Program kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35 65
Powetpoint v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Július Starke Powetpoint v edukačnom procese 15 30
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Ing. Ľubomír Znášik Príprava pedagogicvkých zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodnéhio certifikátu ECDL 15 68
Bezpečná práca s internetom 10
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Návrh a tvorba web stránok 15
Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie zvuku, grafiky a videa 10
Dušan Žember Elektronická databáza žiaka 6 30
Stanica technickej kontroly 12
Návrh konkrétneho individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu 12


© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.03.2019

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 25.3.2019)
Peter Vacula (I.A)
Marián Hodulík (I.BD)
Marián Husár (IV.AB)
Pozajtra (Streda 27.3.2019)
Štefan Adam Sulík (I.BD)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria