2% daneVážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (prípadne 3%) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Aj vďaka vášmu daru sme mohli nakúpiť nové zariadenia do tried a na odborný výcvik, vaše deti mohli ísť na exkurzie, zmerať si vedomosti a zručnosti v rôznych súťažiach poriadaných školou i mimo nej, alebo tí najlepší dostali odmenu na konci školského roka za výborné študijné výsledky.

Aj v tomto školskom roku budú finančné prostriedky použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

 

Na to, aby ste mohli darovať 2% z vašich už zaplatených daní je potrebné priniesť do školy, alebo odovzdať svojmu zamestnávateľovi, prípadne na ktorýkoľvek daňový úrad nasledovné doklady:

https://www.danovecentrum.sk/media/File/2201/File304139.pdf?attachment-filename=Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov.pdf

https://www.danovecentrum.sk/media/File/2202/File307068.pdf?attachment-filename=Vyhlasenie+o+poukazani+podielu+zaplatenej+dane+z+prijmov+FO.pdf

Za vaše 2% Vám už vopred ďakujeme!

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení, RZ pri SOŠ letecko-technickej
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Legionárska 160, 911 01 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171106
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení, RZ pri SOŠ letecko-technickej
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Legionárska 160, 911 01 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171106
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení, RZ pri SOŠ letecko-technickej
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Legionárska 160, 911 01 Trenčín
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 173196171106
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria