Prijímacie konanie

 • Výsledky z modulov

  Oznamujeme všetkým skúšaným z modulov v dňoch 1.až 3. júla 2020, že výsledky sa nachádzajú v záložke Moduly a výsledky z modulov. 

 • Skúšky z modulov

  Oznamujeme všetkým záujemcom, že skúšky z modulov z PART 66 sa budú konať 1. až 3. júla 2020. Zoznam prihlásených, ktorí splnili všetky podmienky môžete nájsť v záložke "Skúšky a výsledky z modulov" v podstránke "Skúšky 2020".

 • Koniec školského roka

  Milí študenti,

  od 22. júna 2020 je možnosť ísť do školy. Po zvážení sme sa rozhodli, vzhľadom na vysoký počet internátnych žiakov, že vyučovanie na našej škole už nebude prebiehať. Od 23. júna 2020 bude možnosť vykonávať komisionálne skúšky po dohode s vyučujúcim daného predmetu.

  Samozrejme, čo by to bol za školský rok bez vysvedčenia. To si budete môcť vyzdvihnúť na škole v utorok 30. júna 2020 o 8.00 hod. V opačnom prípade Vám bude odovzdané pri nástupe do školy 2. spetembra 2020!

 • Voľné miesta pre uchádzačov o štúdium na našej škole

  Milí deviataci, vážení rodičia,

  dávame Vám do pozornosti voľné miesta v jednotlivých štúdijných a učebných odboroch na Strednej odbornej škole letecko-technickej v Trenčíne.

  Učebný odbor autoopravár elektrikár            12 miest

  Študijné odbory:

  mechanik lietadiel mechanika:                       6 miest

  mechanik lietadiel avionika:                            8 miest

   

 • Oznámenie pre novoprijatých žiakov

  Vážení rodičia,

  v týchto dňoch bolo Vaše dieťa prijaté na štúdium na našej škole. Preto Vás žiadame, aby ste vyplnili prehlásenie, ktoré je priložené v prílohe a naskenované nám ho zaslali na emailovú adresu: zavadilova@zoznam.sk V prehlásení je potrebné vybrať povinne voliteľný predmet (etická výchova alebo náboženská výchova), či máte záujem, aby vaše dieťa bolo ubytované na internáte Dopravnej akadémie na Staničnej ulici v Trenčíne (žiadosť o internát je tiež v prílohe) a tiež je potrebné vybrať veľkosť monteriek. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenej emailovej adrese, alebo na telefónnom čísle 0911507102. Požadované informácie je potrebné zaslať obraton, najneskôr 12. júna 2020. Žiadosť o školský internát zašlite na adresu: lubicalob@gmail.com, prípadne poštou

  Zároveň Vám zasielame tlačivo, na vydanie preukazu žiaka ISIC. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke

  https://isic.sk/.

  Prehlasenie.docx

  ISIC_-_ziadost_o_vydanie_preukazu.pdf

  SI_ZIADOST.docx

  Ďakujeme!


 • Výsledky prijímacieho konania

  Milí deviataci, 

  v týchto chvíľach Vám prišlo rozhodnutie o prijatí (neprijatí) na štúdium na našej škole. Chceme upozorniť aj tých, ktorí neboli prijatí, aby nezúfali, ale ešte chvíľku vydržali, vzhľadom na to, že veľa uchádzačov je u nás prihlásených na dva odbory, takže po akceptovaní rozhodnutia sa rozhodnú iba pre jeden odbor a v druhom sa uvoľnia miesta. Veríme, že sa všetci v septembri stretneme!

 • Klasifikácia za II. polrok šk. roka 2019/2020

  Na základe mimoriadnej situácie upozorňujeme na podmienky klasifikácie. Kompletné informácie sú uvedené v priloženom dokumente: Zasady_klasifikacie.pdf​​​​​​​

 • Oznam

  Oznamujeme všetkým žiakom ubytovaným na internáte Strednej športovej školy, že sme od vedenia internátu dostali nasledovnú žiadosť ziadost.pdf​​​​​​​. Prosíme vás, aby ste sa zariadii podľa priložených informácií. Ďakujeme!

 • Poďakovanie

  V stredu 25. marca 2020 v čase od 22.00 do 24.00 hodiny dobrovoľní hasiči z okresu Trenčín pod vedením Mgr. Jána Siváka pomáhali pri vyskladnení materiálu v sklade Štátnych hmotných rezerv v Čachticiach. Títo hasiči pomáhali profesiánálnym hasičom. Poďakovanie patrí aj 3 členom Dobrovoľného hasičského zboru pri Strednej odborenej škole letecko - technickej. Ďakujeme!!!

 • Oznam

  Milí žiaci, ubytovaní v Školskom internáte Dopravnej akadémie  Trenčín,

   

  odporúčame Vám, aby ste si prišli zobrať zo školského internátu  osobné veci -  a to v čase:  pondelok, streda a piatok od 8:00 do 11:00 hodiny.

  Potraviny, ktoré máte vo svojich izbách sme nútení  z hygienických dôvodov  zlikvidovať (bez náhrady).

  Zálohy za ubytovanie a stravu, ktoré ste zaplatili, Vám budú, samozrejme, vrátené.

   

  Ak sa nemôžete dostaviť do školského internátu v uvedené dni, či hodiny, kontaktujte Mgr. Lobíkovú, telefón: 0917 262 117.

   

  Upozornenie: Vstup do školy len s rúškom!

 • Prerušenie vyučovania a maturitné skúšky

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR sa prerušuje vyučovanie do odvolania. Externá časť maturitnej skúšky a písomná časť maturitnej skúšky sa ruší. Ústne maturitné skúšky budú prebiehať v mesiaci jún. Zatiaľ nevieme presne kedy.Toto rozhodnutie žiakov nezbavuje úloh ktoré im učitelia zadávajú. Aby mohli byť žiaci klasifikovaní, musia ukončiť ročník. Preto apelujeme hlavne na žiakov končiacich ročníkov, aby dôkladne robili testy a úlohy, ktoré im zadávajú učitelia.O praktických maturitných skúškach vás budeme informovať v piatok 27. marca 2020. Môže sa stať, že nebude obhajoba, ale treba do 30. marca 2020 odovzdať konzultantom elektronicky v pdf formáte práce a prezentácie, ktoré budú hodnotené. Želáme vám pevné zdravie a veľa chuti do učenia!

 • Aktualizácia prerušenia vyučovania

  Na základe usmernenia Ministerstva školstva SR sa prerušuje vyučovanie v čase od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 (vrátane). Do školy sa nastupuje v pondelok 30. marca 2020. Písomná časť maturitných skúšok sa presúva na 31. marca 2020 - slovenský jazyk a literatúra a 1. apríla 2020 - cudzí jazyk. Zároveň sa presúva aj termín ústnych maturitných skúšok, ktoré budú prebiehať od 1. júna 2020. Termín na odovzdanie prác pre praktickú časť maturitných skúšok je 30. marec 2020. Veríme, že čas keď ste doma využijete na nerušenú prípravu na MS. Nezabudnite sledovať správy, prípadne svoje kontá na stránke školy, kde vám učitelia zasielajú materiály. Bližšie informácie nájdete v priloženom linku: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

 • Prerušenie vyučovania

  Vedenie Strednej odbornej školy letecko-technickej oznamujeme všetkým študentom a zamestnancom školy, že od dnešného dňa od 12.15 hodiny sa prerušuje vyučovanie do 13. marca 2020 (vrátane) z dôvodu preventívnych opatrení  možnosti šírenia koronavírusu COVID-19 a vrcholiacej epidémie chrípky. Tiež to platí aj pre študentov, ktorí vykonávajú odbornú prax na letiskách a servisoch. Ďalšie informácie ohľadom ďalšieho postupu budú zverejnené na stránke školy v piatok. Žiadame všetkých študentov a zamestnancov, aby dodržiavali karanténu a nezdržiavali sa na verejných miestach.

 • Spustenie motora M701 lietadla L29 Delfín - 2. časť

  Pred mesiacom sme vám priblížili skúšku spustenia motora na lietadle L29 Delfín, ktorému "vrátili život" naši žiaci a majstri OV po približne 30 rokoch. V januári boli pri skúške zistené mierne nedostatky, na ktorých odstránení sa opäť intenzívne pracovalo a 19. februára 2020 sa skúšalo opäť. O skúšku mala záujem aj široká odborná verejnosť. Ako všetko dopadlo si môžete pozrieť v krátkom videu.

 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme všetkým žiakom a rodičom, že z dôvodu konania Dňa otvorených dverí na našej škole bude pre žiakov školy v piatok 21. februára 2020 riaditeľské voľno. V týždni od 24. februára do 28. februára 2020 budú jarné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je v pondelok 2. marca 2020.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Ahojte ôsmaci a deviataci, 

  aj keď ste mali už možnosť navštíviť našu školu počas Dňa otvorených dverí v novembri, pripravili sme pre vás možnosť prísť medzi nás aj v piatok 21. februára 2020 od 9.tej do 13.tej hodiny. Radi sa s Vami stretneme a zodpovieme Vaše otázky, pokiaľ sa rozhodujete kam po skončení základnej školy a ešte nie ste úplne rozhodnutí. V prípade, že Vám termíny nevyhovujú, môžete si dohodnúť vlastné na tel.: 032/6565264, 6565405 alebo 6565408. Tešíme sa na Vás!

 • 2% dane

  2% dane

  Milí rodičia a priatelia školy,

  tak ako každý rok, aj teraz sa na vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z vašich zaplatených daní našej škole. Škola každý rok využíva tieto prostriedky na nákup materiálu a pomôcok na teoreticé vyučovanie a odborný výcvik. Tie nám pomáhajú skvalitňovať vyučovací proces, za čo vám veľmi pekne ďakujeme!

 • Spustenie motora M701 lietadla L29 Delfín

  Začiatkom školského roka prišli žiaci tretieho ročníka štúdijného odboru mechanik lietadiel mechanika s návrhom, či by sa nedalo sfunkčniť lietadlo, ktoré majú na výuku na odbornom výcviku. Po pol roku práce nastal deň, kedy bolo treba urobiť skúšku funkčnosti motora. V pondelok 21. januára 2020 lietadlo previezli do areálu letiska.  Ako skúška dopadla sa môžete presvedčiť po zhliadnutí videa, ktoré pripájame. Chlapci veľa úspechov v ďalšej práci!

 • Teoretické skúšky technikov údržby lietadiel

  Oznamujeme záujemcom o preskúšanie podľa PART 66, že v roku 2020 budú termíny podľa rozpisu uvedeného v priloženom súbore. Teoreticke_skusky_-_terminy_2020_5863_.pdf​​​​​​​

 • Krajské kolo ZENIT v elektronike

  Dňa 28. novembra 2019 sa v Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom konalo Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike, ktorého sa zúčastnili aj dvaja žiaci z našej školy. Adam Štefan Sulík získal 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa tento rok bude konať v Košiciach a Boris Tunega obsadil pekné 8. miesto.

  Chlapci gratulujeme a Adamovi budeme držať palce v ďalšom kole!

strana:

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 11.8.2020)
Zuzana Králiková (II.A)
Zajtra (Streda 12.8.2020)
Pavol Masaryk (I.A)
Pozajtra (Štvrtok 13.8.2020)
Ján Kriško (III.A)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria