O škole

Školský psychológ

 

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG 

Kto je naším školským psychológom?

 

Dr. Mgr. František Hál, pracuje na našej škole od školského roka 2010/2011.

Tel.:  032/6565265

Miesto: budova 106 (ekonomický úsek), číslo dverí  14

 

Návštevné hodiny:

Párny týždeň                    pre študentov      -         utorok   7,30 – 12,00 hod.

                                                                                     štvrtok   7,30 – 15,00 hod.

pre rodičov      -          utorok  16,00 – 19,00 hod. v Školskom internáte, Staničná 6, Trenčín

                                                                                     štvrtok 13,00 – 15,00 hod. v škole

 

Nepárny týždeň               pre študentov     -           pondelok a utorok   7,30 – 12,00 hod.

                                                                                     štvrtok   7,30 – 15,00 hod.

pre rodičov     -           utorok  16,00 – 19,00 hod. v Školskom internáte

                                                                                     štvrtok 13,00 – 15,00 hod. v škole

 

Prečo máme školského psychológa?

Školský psychológ na školu patrí – pomáha žiakom prekonávať problémy, ktoré ich trápia. Pedagógom pomáha lepšie porozumieť problémom žiakov. Poradí, ako môžeme problém riešiť tak, aby bola zachovaná dôstojnosť a dodržané práva každého človeka.

 

Čo školský psychológ robí?

 

Pomáha žiakom riešiť :

vzdelávacie problémy – nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami (spolu s výchovnou poradkyňou).

Osobné problémy – adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a neistoty...

 

Pomáha pedagógom:

Vo vzťahu k žiakovi – porozumieť ich problémom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné.

Vo vzťahu k metódam výchovy a výučby – odporúča inovačné metódy vzdelávanie, vzdelávacie metódy podľa prevládajúcich spôsobov učenia sa žiakov v triede, navrhuje výchovné metódy a iné.

 

Poradí rodičom

 • poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch, pri školskej integrácii dieťaťa a pod.

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria