• Voľné miesta

  Oznamujeme žiakom 9. ročníka základných škôl, že naša škola disponuje ešte voľnými miestami pre štúdium v nasledovných štúdijných a učebných odboroch:

  učebný odbor autoopravár - elektrikár         7 miest

  študijné odbory:

  mechanik hasičskej techniky                        1 miesto

  mechanik elektrotechnik                               6 miest

  mechanik lietadiel - mechanika                    7 miest

  mechanik lietadiel - avionika                      11 miest

  Záujemci môžu prihlášku na štúdium zaslať poštou, prípadne elektronicky, tak ako v prvom kole prijímacích skúšok.

   

 • Skúšky z modulov

  Oznamujeme všetkým záujemcom, že opätovne spúšťame preskúšania z PART 66. Termíny nájdete v nižšie priloženom dokumente.

  Teoreticke_skusky_-_terminy_2021_10064_.pdf​​​​​​​

 • Nástup do školy

  Oznamujeme všetkých žiakom, že od stredy 19. mája 2021 sa začína prezenčné vyučovanie na škole v plnom rozsahu. Internátni žiaci si musia do pondelka 17.5.2021 do 9.00 hod. nahlásiť na internáte stravu. Možnosť ubytovať sa bude v utorok od 17.00 hod. Strava pre ubytovaných žiakov je zabezpečená od stredy, začínajúc raňajkami. V pondelok a utorok sa zatiaľ učí dištančne!
  Žiaci, I.DH a I.E budú mať aj v pondelok a utorok riadne (prezenčne) odborný výcvik.
  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 0911 507 102, 0904 859 099.
  Tešíme sa na Vás!

 • Prijímacie skúšky

  Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole, že prijímacie skúšky na 1. termín budú prebiehať v pondelok 3. mája 2021 od 9.00 hodiny v budove Strednej odbornej školy letecko-technickej na ulici Legionárska 160, Trenčín. Pozvánky na prijímacie skúšky Vám budú doručené prostredníctvom e-mailu alebo stránky edupage vašej školy najneskôr vo švrtok 29. apríla 2021. Na prijímacie skúšky je potrebné si so sebou priniesť negatívny test žiaka aj jedného zákonného zástupcu, občiansky preukaz a písacie potreby.

 • 24. 3. 2021

  Aktualizovali sme modul MS Teams

 • Kritériá prijímania žiakov na SOŠ letecko-technickú

  Vážení rodičia a uchádzači o štúdium, v priloženom dokumente nájdete kritériá pre prijímanie uchádzačov na našu školu od školského roka 2021/2022.

  kriteria_prijimania_2021-2022.pdf​​​​​​​

  Tešíme sa na Vás!


 • Online stretnutie s deviatakmi a ich rodičmi

  Online stretnutie s deviatakmi a ich rodičmi

  Milí deviataci,

  veríme, že je ťažké v dnešnej dobe orientovať sa v sieti stredných škôl, hlavne keď ich nemôžete fyzicky navštíviť. Preto sme pre vás pripravili pravidelné stretnutia s riaditeľom školy, ktoré budú bývať každý piatok od 13.00 hod do 14.30 hod. Prvé stretnutie sa uskutoční v piatok 12. februára 2021. V tomto čase bude riaditeľ školy pripravený zodpovedať vaše otázky a prevedie vás aspoň "imaginárne" po škole a priblíži vám možnosti štúdia na našej škole. Bude stačiť, ak kliknete na nižšie uvedený odkaz. V prípade, že vám z akéhokoľvek dôvodu termín nevyhovuje, sme ochotní sa vám venovať aj v inom termíne, po dohode na e-mailovej adrese: riaditel.soslt@gmail.com. Tešíme sa na stretnutie s vami!

  Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 • Jarné prázdniny

  Oznamujeme všetkým žiakom školy, že v čase od 15. februára 2021 do 19. februára 2021 sú pre Trenčiansky kraj jarné prázdniny. O spôsobe vzdelávania po prázdninách vás budeme informovať.

 • Nástup do školy sa odkladá

  Milí študenti,

  vzhľadom k tomu, že približne polovica žiakov školy je ubytovaná na internáte a z končiacich ročníkov je to viac ako 70% žiakov, pristúpili sme k rozhodnutiu, že vyučovanie bude prebiahať zatiaľ ako doposiaľ. To znamená, že dištančnou formou. Samozrejme, že študenti vykonávajúci prax u zamestnávateľov ju vykonávajú v prevádzkach. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

 • Skúšky z modulov

  V termínoch od 6. do 9. júla 2021 sa budú konať skúšky z modulov PART 66. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

  ROZPIS_MODULOV_V_6.-9.7_10230_.pdf​​​​​​​


 • Naša škola

  Milí ôsmaci a deviataci, 

  vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandémiu sme sa rozhodli aspoň takýmto spôsobom priblížiť Vám možnosti štúdia na našej škole. Pokiaľ to situácia dovolí, zorganizujeme pre Vás aj Deň otvorených dverí. Zatiaľ je to možné len po osobnom dohovore na tel.: 0904 859 099. Tešíme sa na Vás!

  Na priblíženie Vám ponúkame zhliadnutie prezentácie školy po kliknutí na nižšie uvedený odkaz.

   

  20212022.pdf

   

 • Vzdelávanie v januári 2021

  Vážení rodičia, žiaci, učitelia!

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR po skončení vianočných prázdnin 11. januára 2021 pokračujeme v dištančnej forme štúdia. Pozrite si aký máte rozvrh od 11. januára v triednej knihe. Riadime sa ním! Zároveň Vám dávame na známosť, že klasifikačné obdobie za 1. polrok školského roka 2020/2021 bolo predĺžené do 31. marca 2021. Externá časť maturitnej skúšky sa ruší. Zostáva interná časť (sloh) zo slovenského jazyka a literatúry a  z anglického jazyka, ktoré sa budú konať od 12. apríla 2021 a ústna časť maturitnej skúšky. V prípade zmien Vás budeme neodkladne informovať. 

  Vedenie školy

 • Šťastné a veselé!

  Milí študenti, rodičia, učitelia a zamestnanci!

  Nech vianočný čas prinesie do Vášho domova rodinnú pohodu a štedrosť.

  Nech naplní Vaše srdcia pokojom a láskou a do nového roka nech vykročíte úspešne, s radosťou a hlavne v zdraví.

  Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021!

 • Vysvetlenie k dotazníku

  Vážení rodičia a žiaci,

  len pre vysvetlenie k vyplneniu dotazníku "Návrat do škôl 2021" uvádzame nasledovné:

  dištančná forma vzdelávania je tak ako doteraz, teda online z domu cez počítač a vzdelávanie prezenčnou formou bude riadne v škole za podmienky, že žiaci a zákonní zástupcovia budú pred nástupom do školy pretestovaní.

 • Prieskum testovania

  Vážení rodičia, milí žiaci,na základe požiadaviek Ministerstva školstva SR je potrebné zistiť záujem o testovanie žiakov a rodičov v prípade prechodu na prezenčné vyučovanie. Preto Vás prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka a následne jeho zaslanie triednemu učiteľovi žiaka najneskôr do nedele 20. decembra 2020 do 22.00 hod. Bez testovania nebude možná prezenčná výučba. Pokiaľ by ste mali záujem o podrobnejšie informácie, tie Vám prikladáme v pdf dokumente "Návrat do škôl 2021" Z vašej strany je potrebné zatiaľ vyplniť iba priložený dotazník. V prípade neplnoletého žiaka, tento dotazník vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa.Ďakujeme Vám za vyplnenie a čo najskoršie zaslanie cez edupage alebo email triednemu učiteľovi žiaka.Vedenie SOŠ letecko-technickej

  Navrat_do_skol_2021.pdf

  Priloha_c._1_-_Dotaznik_indikativneho_zaujmu_o_testovanie.docx​​​​​​​

 • Vianočné prázdniny

  Milí študenti,

  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa mení termín vianočných prázdnin. Tie budú od pondelka 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Zatiaľ platí, že nástup do školy by bol v pondelok 11. januára 2021. V prípade zmien Vás budeme o týchto informovať na tomto mieste.

   

 • OZNAM pre žiakov ubytovaných na SOŠ dopravnej

  V súvislosti s  rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 11. 10. 2020  o mimoriadnom prerušení  poskytovania výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania žiakom v školskom internáte, Vás informujeme o platbe za ŠI:

  Platby za mesiac:

  • november 2020 uhraďte (termín úhrady  20. október 2020)
  • december 2020 neuhrádzajte (termín úhrady 20. november 2020).

   Všetky preplatky budú vyúčtované. Ďalšie informácie poskytneme podľa aktuálnej situácie.

   

  Mgr. Ľubica Lobíková

  vedúca vychovávateľka

  Tel.: 0917 262 117

 • Platnosť preukazov ISIC/ITIC/EURO26

  Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

  Známka im bude doručená domov.

  Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.

  Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

  Učiteľské známky ITIC 12/2021 sa objednávajú podobne.

  Cez školu len do konca októbra.

  Potom už len cez  https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-itic/

 • Pokyny pre žiakov ubytovaných na školskom internáte

  Milí žiaci,

  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 11. 10. 2020  mimoriadne prerušujeme  poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania žiakom v školskom internáte.

  Školský internát pri Strednej odbornej škole dopravnej Trenčín bude zatvorený, z toho dôvodu je nutné odniesť všetky osobné veci.  Ak ste tak ešte neurobili, prevezmite si veci v uvedené dni podľa rozpisu:

  14. 10. 2020 od 8:00 do 13:00 h – vých. skupiny: III.A, IV.A, V.A

  15. 10. 2020 od 8:00 do 13:00 h – vých. skupiny: LT, III.B

  16. 10. 2020 od 8:00 do 13:00 h – vých. skupiny: IV.B, II.B

  Mgr. Ľubica Lobíková

  vedúca vychovávateľka

  Tel.: 0917 262 117

 • Prihlásenie do MS Teams

  Chlapci a dievčatá, ak máte niektorí ešte problém s prihlásením sa do prostredia MS Teams, tak sme pre vás pripravili inštruktážne video, ktoré nájdete v menu na pravej strane pod záložkou MS Teams.

  Želáme Vám veľa zábavy!

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria