Možnosti štúdia

Hasičský odbor

Odkaz na aktuality: http://www.facebook.com/SO%C5%A0-letecko-technick%C3%A1-Mechanik-hasi%C4%8Dskej-techniky-173410463007492/?fref=ts

2447 K 00  mechanik hasičskej techniky

Štúdium trvá 4 roky a je ukončené maturitnou skúškou a výučným listom.

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravu a kontrolu ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov a havárií. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. 

Uplatnenie absolventov:

Absolvent má uplatnenie v hasičských jednotkách alebo okresných a krajských riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru vo funkciách hasič, hasič - záchranár, technik - strojník a technik špecialista. Taktiež môže získať odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Odbor je zameraný na prípravu žiakov na riadenie, obsluhu, opravy a kontrolu hasiacich prístrojov.

Absolvent je zároveň pripravovaný na pokračovanie štúdia na vysokej škole rovnakého zamerania vo Zvolene, prípadne na inej vysokej škole technického zamerania.

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria