Prijímacie konanie

Ukončovanie štúdia

Prihláška žiaka na obhajobu PČOZ MS

 

PRIHLÁŠKA NA OBHAJOBU VLASTNÉHO PROJEKTU v rámci PČOZ MS

 

Podpísaný ................................................................. žiak  .................. triedy, prihlasujem sa záväzne so svojou odbornou prácou s názvom: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu v školskom roku 2017/2018

na SOŠ letecko – technickej Trenčín.

 

Spoluautor práce:

 

Meno a priezvisko: ..................................................................................................    trieda: .............................

 

Konzultant:

 

Meno a priezvisko: .................................................................................................................................................

 

 

Podpis konzultanta:    ....................................................................     Podpis žiaka: ..........................................

 

 

 

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 25.3.2019)
Peter Vacula (I.A)
Marián Hodulík (I.BD)
Marián Husár (IV.AB)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria