Ukončovanie štúdia

Záverečná skúška

                      Organizáciu záverečných skúšok 

v školskom roku 2011/2012 upravuje Zákon č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 Žiaci učebných odborov končia štúdium záverečnou skúškou.   


Časti a termíny záverečnej skúšky pre šk.rok 2011/2012
 

18.6. až 20.6. - príprava na záverečné skúšky

21.6. - písomná čas záverečných skúšok

22.6. - praktická časť záverečných skúšok III.E

25.6. - praktická časť záverečných skúšok III.F

27.6. - ústna časť záverečných skúšok

                                 

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria