Možnosti štúdia

Letecké odbory

Odkaz na aktuality: https://www.facebook.com/SO%C5%A0-letecko-technick%C3%A1-Mechanik-lietadiel-1696370540578317/?fref=ts

3776 K 01  mechanik lietadiel - mechanika    

Obidva letecké odbory sú určené pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. Štúdium je 4-ročné a poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. 
Absolventi obdržia  maturitné vysvedčenie a výučný list v príslušnom odbore. 

Študijný odbor je zameraný na údržbu, opravy a skúšky lietadiel ako sú: predletové a poletové ošetrenia, prehliadky a údržba podľa prevádzkových predpisov na odbavovacích plochách letísk i v dielňach, výkon prác pri stredných a generálnych opravách lietadiel.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi tohto odboru sa uplatňujú v leteckej prevádzke na letiskách, v štátnych i súkromných leteckých spoločnostiach, aerokluboch, vo výrobných a opravárenských leteckých podnikoch, ako aj u leteckých útvarov armády SR ako profesionálni vojaci. V súčasnosti čoraz väčší záujem o absolventov prejavujú aj  zahraničné letecké spoločnosti,  ktoré im ponúkajú veľmi výhodné finančné ohodnotenie.

Absolventi môžu pokračovať aj ďalej v štúdiu na civilných i vojenských vysokých školách.

3776 K 02  mechanik lietadiel - avionika

Študijný odbor je zameraný na zostavenie, nadstavenie, udržiavanie a opravovanie palubných lietadlových prístrojov a zariadení ako sú: prístroje a indikátory bezpečnosti letu, palubné rádiokomunikačné prostriedky, navádzacie systémy - radary, palubné rádionavigačné prostriedky, palubné počítače a ďalšie zariadenia, diagnostika systémov na lietadlách v prevádzke, obsluha špeciálnych skúšobných zariadení.

Uplatnenie absolventov:

Absolventi tohto odboru sa uplatňujú v leteckej prevádzke na letiskách, u štátnych i súkromných leteckých spoločností, v aerokluboch, vo výrobných a opravárenských leteckých podnikoch, ako aj u leteckých útvarov armády SR ako profesionálni vojaci. V súčasnosti veľa našich absolventov pracuje aj v zahraničí u leteckých firiem, najmä v Rakúsku, Českej republike a vo Veľkej Británii, ktoré im ponúkajú veľmi dobré finančné ohodnotenie.
Mimo leteckých odborov sa absolventi uplatnia vo všetkých organizáciách zaoberajúcich sa výrobnou činnosťou najmä v merných strediskách pri kontrole a opravách meracích prístrojov. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na civilných i vojenských vysokých školách.

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria