Ukončovanie štúdia

                                       MATURITA 2023

 

 

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019 upravuje Zákon č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  Vyhláška MŠ SR č. 113/2015, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

Bližšie informácie o priebehu MS 2022 nájdete na www.nivam.sk !!!

 

 

TERMÍNY ADMINISTRÁCIE TESTOV

 

 

Písomná forma internej a externej časti maturitnej skúšky bude prebiehať v termíne určenom Ministerstvom školstva, vedy a športu nasledovne:

Slovenský jazyk a literatúra:  14. marca 2023

Anglický jazyk:                       15. marca 2023 

Matematika:                           16. marca 2023

 

 

Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor –

predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok na škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie.

 

Záväzné termíny k záverečnej práci PČOZ MS

IV. ročník odboru MLM, MLA, MET, MHT

1. Termín odovzdania prihlášok na obhajobu vlastného projektu v rámci PČOZ MS v školskom roku 2020/2021 na SOŠ letecko-technickej Trenčín je do 27.10.2022.  (prihlášky odovzdajte zástupkyni riaditeľa pre teoretické vyučovanie)

2. Prihlášku na obhajobu vlastného projektu v rámci  PČOZ MS a pokyny k písaniu záverečnej práce nájdete na internetovej stránke školy, u svojho majstra odborného výcviku alebo triedneho učiteľa.

      3. Termín odovzdania práce je 31.3.2023.

      4. Vedúci tém (konzultanti):

MLM                  Ing. Stanislav Malec
Ing. Pavol Kudláček
Rastislav Šulík
 
MLA                   Ing. Zdeněk Kopecký  
Mgr. Peter Sokol          
           
MET                  Ing. Iveta Ronecová
                          Bc. Vladimír Toman
 
MHT                  Mgr. Ján Sivák
                          Ing. Viktor Mihaľ
 
II.N                    Ing. Jarmila Zavadilová
                          Ing. Tatiana Bitarovská
 
 
5. Termín PČOZ MS: 20.4.2023  - mechanik lietadiel – mechanika
                                                    - mechanik lietadiel – avionika
                                  21.4.2023   - mechanik elektrotechnik
                                                   -  mechanik hasičskej techniky 
                                                   - strojárstvo - nadstavbové štúdium
 
                                                
                                  
                                             

Termíny ústnej formy internej časti MS na SOŠ letecko-technickej:

 

5.6. - 9.6. 2023 podľa maturitného rozpisu (pozri časť Maturita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 25.9.2022)
Andrej Štaffen (I.B)
Zajtra (Pondelok 26.9.2022)
Lukáš Kovács (II.B)
Filip Mareček (IV.B)
Lukáš Rosenberg (II.EF)

Kontakt

 • Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín
  Legionárska 160, 911 04 Trenčín
  sekretariat.soslt@gmail.com
  GPS: 48.8763183N, 18.0150678E
 • +421 032/6582326
  +421 032/6565264
  0904859099 - riaditeľ školy

Fotogaléria