Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednávka s DPH 24.02.2011
Zmluva zmluva s DPH 27.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Objednávka objednávka s DPH 16.06.2011
Faktúra DF s DPH 16.06.2011
Zmluva zmluva s DPH 29.06.2011
Faktúra DF s DPH 10.06.2011
Zmluva Zmluva s DPH 01.07.2011
Faktúra DF s DPH 01.07.2011
Faktúra DF s DPH 06.07.2011
Faktúra DF s DPH 12.07.2011
Faktúra DF s DPH 12.07.2011
zobrazené záznamy: 1-20/3212